Maaseutupalveluiden viljelijätukikoulutukset keväällä 2024

Satakunnan kuntien maaseutupalvelut ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestävät keväällä 2024 kahdeksan koulutustilaisuutta viljelijöille. Koulutukset järjestetään maalis-huhtikuussa 2024. Viljelijätukikoulutusten sarja käynnistyy kuntien maaseutupalveluiden ja ELY-keskuksen yhteisellä webinaarilla, joka järjestetään Teamsilla 21.3.2024. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne sekä esitysmateriaalit jaetaan kaikille… Lue loppuun

Kilpailutus: koulukuljetukset

Merikarvian kunnan koulukuljetuksien kilpailutus on avattu Hilmaan. Koulukuljetukset koskevat lukuvuosia 2024-2025 ja 2025-2026. Hankintaan sisältyy lisäksi optiokaudet 1+1 (lukuvuodet 2026-2027 ja 2027-2028). Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta Hilma Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee tehdä Hilman kautta. Hankintaan liittyvien kysymysten jättämisen määräaika on 4.3.2024 klo… Lue loppuun

Kuulutus, Korpi-Matti – Arkkukallio 110 kV

Gigawatti Oy KUULUTUS Suomen Hyötytuuli Oy EPV Tuulivoima Oy KUULEMISKOKOUS 12.3.2024 Gigawatti Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja EPV Tuulivoima Oy suunnittelevat Merikarvialle Korpi-Matin tuulivoimapuistoa, jonka tavoitteena on edistää tuulivoiman tuotantoa. Alueella ennestään olevien voimajohtojen kapasiteetti ei riitä palvelemaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtotarvetta… Lue loppuun

YVA-tarveharkintapäätös Solarwind Finland Oy, tuulivoimahanke, Heikinneva, Siikainen

Kuulutus Asia Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukainen päätös Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöVarsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 16.2.2024 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on VARELY/6853/2023. Päätös koskee enintään viiden tuulivoimalan,… Lue loppuun

Uusimmat

Kategoriat

Arkisto