Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Merikarvian kunnan ympäristötoimeen kuuluvat:

  • Rakennusvalvonta
  • Ympäristönsuojelu

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä ns. kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Ympäristötoimi valvoo ja ohjaa rakennustoimintaa Merikarvian kunnassa. Rakennuslautakunta toimii kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.