Korjaus- ja energia-avustukset

Valtion asuntorahasto on tiedottanut, että korjausavustusohjeet on päivitetty huhtikuun alussa 2020. Erityisesti pyydetään huomioimaan, että hyväksytyn varallisuuden määrä henkilöä kohti on korotettu 20 000 euroon / henkilö kahden ensimmäisen henkilön kohdalla. Kolmannen henkilön kohdalla hyväksytyn varallisuuden määrä on 10 000 euroa henkilöä kohti.

Valtion asuntorahasto tiedottaa, että ikääntyneiden ja vammaisten korjausavustusten tulorajoja on nostettu 1.7.2018 alkaen seuraavasti:

  • Henkilöluku 1 | 2 | 3 | 4
    Bruttotulot/kk 2000 | 3400 | 4200 | 5000
  • Rintamavetaraani/leski 1 | 2 | 3 | 4
    Bruttotulot/kk 2600 | 4420 | 5460 | 6500

Haettavana olevista korjaus- ja energia- sekä terveyshaitta-avustuksista löytyy tietoa täältä.