Kiinteistöt

Tekninen toimi vastaa kunnan rakennusten kunnossapidosta, siivouksesta ja kiinteistöihin liittyvistä investoinneista. Kunnan keskeisiä kiinteistöjä ovat kunnanvirasto, koulukeskus, vapaa-aikakeskus Rysä, vanhustenhuoltolaitos Kiilarinne, terveyskeskus, päivätoimintakeskus Wassa, Messinkimäen teollisuuskiinteistöt, paloasema, vuokratalo Matilda, Merrycamping ja Ouraluoto. Kunnan omistamia kiinteistöjä on kaikkiaan noin 140.

Laitosmiehet vastaavat rakennusten ja piha-alueiden kunnossapidosta ja toimivat kukin vuorollaan varallaolohenkilönä. Varallaolohenkilö on tavoitettavissa teknisen toimen päivystyspuhelimesta: 044 7246 384 kaikkina vuorokaudenaikoina ja kaikkina viikonpäivinä.

Tehtäväalueen esimiehenä toimii kunnanrakennusmestari Kari Pitkäranta. Siivoustoiminnasta vastaa palvelupäällikkö Ritva Nauha.

Kari Pitkäranta

Tekninen johtaja

Puhelin

044 7246 342

Sähköposti

kari.pitkaranta@merikarvia.fi

Ritva Nauha

Palvelupäällikkö

Puhelin

044 7246 392

Sähköposti

ritva.nauha@merikarvia.fi

Laitosmiehet

Teknisen toimen päivystyspuhelin p. 044 7246 384

Mika Kukkonen

Laitosmies

Puhelin

044 7246 383

Päävastuualueet

Timo Kärkkäinen

Laitosmies

Puhelin

044 7246 382

Päävastuualueet

Timo Nevander

Laitosmies

Puhelin

044 7246 370

Päävastuualueet

Jouni Salo

Laitosmies

Puhelin

044 7246 386

Päävastuualueet

Petri Leppäniemi

laitosmies

Puhelin

0400 722 092

Päävastuualueet