Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä ja huolehtia jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden puhdistamisesta ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti samoin kuin tarvittavan tekniikan ylläpito ja rakentaminen. Merikarvian vesi- ja viemärilaitos toimii kiinteässä yhteistyössä Siikaisten vastaavien laitosten kanssa.

Puhtaan veden vuotuinen kulutus kunnan alueella on noin 300 000 m³. Noin puolet vedestä pumpataan Siikaisten Kernikannan vedenottamolta ja noin 40 % vedestä johdetaan Siikaisten kautta Kankaanpäästä. Kunnan omasta vedenottamosta Kuvaskankaalta otetaan noin 20 000 kuutiota pohjavettä vuodessa. Veden laatua seurataan terveysviranomaisen laatiman valvontaohjelman mukaisesti.

Siikaisten jätevedet puhdistetaan myös Merikarvian laajennetulla ja saneeratulla jätevedenpuhdistamolla Krookassa. Vuosittain sitä puhdistetaan yhteensä noin 250 000 m³. Käsitelty jätevesi johdetaan noin puolentoista kilometrin päähän merelle. Verkostovettä testataan määräajoin eri vedenottopisteistä. Löydät verkostovesinäytteiden tulokset sivun alalaidasta.

Kaikkiin vesi- ja viemärikysymyksiin vastaa tekninen johtaja.

Päivystys

Merikarvian vesilaitoksen vikapäivystykseen vastaa normaalina työaikana tekninen johtaja tai vesilaitoksen hoitaja. Muuna aikana päivystävä laitosmies, p. 044 7246 384.

Omistajan vaihdokset

Kiinteistön omistajanvaihdoksesta pitää ilmoittaa pikaisesti Merikarvian tekniseen toimistoon, vesihuollon isännöintiin Tiina Holmalle, p. 044 7246 305 tai sähköpostilla tiina.holma(at)merikarvia.fi. Voit myös käydä kunnanvirastolla os. (Kauppatie 40, 3. kerros) tai tehdä ilmoituksen postitse: Merikarvian kunta, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia.

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

  • vesimittarin lukema omistajan vaihtuessa (= entisen omistajan loppulukema, minkä entinen ja uusi omistaja yhdessä toteavat)
  • entisen omistajan loppulaskutusosoite
  • uuden omistajan nimi ja laskutusosoite
  • arviolaskutusta varten taloon muuttavien henkilöiden lukumäärä, jos tiedossa
  • ilmoittajan puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

Vesimittarin luenta

Vesimittarin luenta kerran vuodessa erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai pyydettäessä.

Yhteyshenkilöt

Kari Pitkäranta

Tekninen johtaja

Puhelin

044 7246 342

Sähköposti

kari.pitkaranta@merikarvia.fi

Veli-Pekka Vanhatalo

Vesilaitoksen hoitaja

Puhelin

044 7246 389

Tiina Holma

Isännöitsijä, vesihuolto

Puhelin

044 7246 305

Sähköposti

tiina.holma@merikarvia.fi