Hallinto

Merikarvialla varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiopalveluista vastaa sivistyslautakunta, jonka puheenjohtaja on nykyisellä valtuustokaudella Niina Ylineva.

Hallinto huolehtii sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä ohjaa toimialan paikallista kehittämistä kansallisen lainsäädännön muutosten mukaisesti. Hallinto kerää ja välittää varhaiskasvatuksen- ja opetuspalvelujen tehtäväalueilta tilastotiedot valtionhallinnolle.

Hallinto hoitaa keskitetysti toimialan hanketoimintaa sekä koulukuljetuspalveluihin liittyviä järjestelyjä ja kilpailutuksia. Lukuvuonna 2022-23 Merikarvialla on käynnissä tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden, tutortoiminnan, kerhotoiminnan sekä koronavaikutusten lieventämisen hankkeet.

Johanna Tupila

Sivistysjohtaja

Puhelin

044 7246 321

Sähköposti

johanna.tupila@merikarvia.fi