Hallinto

Merikarvialla varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiopalveluista vastaa sivistyslautakunta.

Hallinto huolehtii sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä ohjaa toimialan paikallista kehittämistä kansallisen lainsäädännön muutosten mukaisesti. Hallinto kerää ja välittää varhaiskasvatuksen- ja opetuspalvelujen tehtäväalueilta tilastotiedot valtionhallinnolle.

Hallinto hoitaa keskitetysti toimialan hanketoimintaa sekä koulukuljetuspalveluihin liittyviä järjestelyjä ja kilpailutuksia. Lukuvuonna 2022-23 Merikarvialla on käynnissä tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden, tutortoiminnan, kerhotoiminnan sekä koronavaikutusten lieventämisen hankkeet.

Johanna Tupila

Sivistysjohtaja

Puhelin

044 7246 321

Sähköposti

johanna.tupila@merikarvia.fi