Koulutapaturmat

Tapaturman sattuessa on välittömästi huolehdittava tarvittavasta hoidosta. Yleensä koulu on välittömästi yhteydessä huoltajiin sekä terveydenhuoltoon vamman vakavuuden mukaan. Koulu / asianomainen opettaja tekee koulutapaturmasta selvityksen, joka toimitetaan koulutoimistoon. Jos tapaturmasta on aiheutunut perheelle välittömiä kustannuksia  (mm. matka- ja lääkärikulut, niin kustannuksiin voi hakea korvausta koulutoimistosta). Korvaukset maksetaan takautuvasti kuitteja / selvityksiä vastaan.

Koulutoimiston toimistosihteeri

Puhelin

044 7246 326