Koulutapaturmat

Tapaturman sattuessa on välittömästi huolehdittava tarvittavasta hoidosta. Yleensä koulu on välittömästi yhteydessä huoltajiin sekä terveydenhuoltoon vamman vakavuuden mukaan. Koulu / asianomainen opettaja tekee koulutapaturmasta selvityksen, joka toimitetaan koulutoimistoon. Jos tapaturmasta on aiheutunut perheelle välittömiä kustannuksia (mm. matka- ja lääkärikulut), kustannuksiin voi hakea korvausta koulutoimistosta. Korvaukset maksetaan takautuvasti kuitteja / selvityksiä vastaan.

Koulutoimiston toimistosihteeri

Puhelin

044 7246 326