Koulutapaturmat

Tapaturman sattuessa on välittömästi huolehdittava tarvittavasta hoidosta. Yleensä koulu on välittömästi yhteydessä huoltajiin sekä terveydenhuoltoon vamman vakavuuden mukaan. Koulu / asianomainen opettaja tekee koulutapaturmasta selvityksen, joka toimitetaan koulutoimistoon. Toimistosihteeri tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle ja toimittaa saadun vahinkotunnuksen huoltajalle. Jos tapaturmasta on aiheutunut perheelle välittömiä kustannuksia (mm. matka- ja lääkärikulut), kustannuksiin voi hakea takautuvasti korvausta suoraan vakuutusyhtiöstä käyttämällä saatua vahinkotunnusta. Huoltaja säilyttää itse tapaturmaan liittyvät kuitit sekä muut selvitykset.

Koulutoimiston toimistosihteeri

Puhelin

044 7246 326