Kasvatuksen ja koulunkäynnin tuki

Merikarvia on osa Porin perusturvaa. Varhaiskasvatus-, koulu-,  lukioikäisten lasten ja nuorten lääkäri- ja muista terveydenhoito–  ja sosiaalipalveluista vastaa Porin perusturvan yhteistoiminta-alue. Koulussa on saatavilla päivittäin kouluterveydenhoitajan palveluita.

Kuraattoripalveluista ja oppilashuollosta sekä opinto-ohjausta vastaa Merikarvian kunta moniammatillisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.