Merikarvia-seura

Kuraattori- ja muut palvelut

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön (LSL 3 a § (12.2.2010/88)) erikoistunut koulun sosiaalialan ammattilainen. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulun käynnissä, ihmissuhteissa tai omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa tai pulmatilanteissa. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen.

Yhteistyötä kuraattori tekee nuorisotyön ja sen eri tahojen kanssa nuorten hyvinvoinnin seuraamisen ja edistämisen hyväksi, kuten sosiaalihuoltolaissa määritetään. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa lapsen /nuoren ja perheen muiden palvelujen pariin esimerkiksi psykiatriselle sairaanhoitajalle. Koulupsykologipalvelut Merikarvian kunta hankkii yksityiseltä palveluntarjoalta.

Kirsi Luoma

Koulukuraattori

Puhelin

044 7246 467