Opiskelu

Opiskelussa noudatetaan voimassa olevaa, valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Merikarvialla opiskellaan viidessä jaksossa 75 minuutin pituisilla oppitunneilla. Kukin opiskelija valitsee kaikille yhteisten kurssien lisäksi vapaavalintaisesti kursseja siten, että ne muodostavat lopulta vähintään 75 kurssin oppimäärän. Kurssivalintoja tehdessä on tärkeää laatia pitkän tähtäimen suunnitelma koko lukion ajaksi. Apuna kannattaa käyttää kurssitarjotinta ja opinto-opasta. Valinnoista on hyvä keskustella myös opon, ryhmänohjaajan ja aineenopettajien kanssa.

Merikarvian lukion opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Merikarvian kunta hankkii jokaisen lukiolaisen käyttöön henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen. Lisäksi opiskelijat saavat myös oppikirjat maksutta käyttöönsä. Osa käytössä olevista oppikirjoista on sähköisiä.

Susanna Kyösti

Lukion opinto-ohjaaja

Puhelin

044 724 6483

Sähköposti

susanna.kyosti@edumerikarvia.fi