Ahlströmin alakoulu

Ahlströmin alakoulu

Alakoulussa toteutuvat perusopetuksen alaluokkien opetussuunnitelman tavoitteet hyvin ja turvallisesti. Siellä luodaan hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle eri oppisisältöjen kokonaisuuksien kautta. Ahlströmin alakoulussa on jo vuosia panostettu menestyksellisesti oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaiseen tukeen kolmiportaisen mallin mukaisesti. Keskeisessä roolissa tuen toteuttamisessa  on perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, johon osallistuvat sekä luokanopettajat että erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat. Erityisoppilaat on integroitu oman ikätasonsa mukaisiin opetusryhmiin.

Ahlströmin alakoulussa henkilökohtaisten tabletti-laitteiden käyttö opiskelussa ja muun muassa erilaisten digi-oppimisalustojen käyttö on jo vakiintunut työskentelytapa perinteisemmän opiskelun rinnalla.

Ahlströmin alakoulussa on hyvin laaja kerhotoiminta, millä pyritään siihen, että kaikki oppilaat harrastaisivat jotain ja ettei harrastaminen olisi kiinni rahasta. Kerhotoiminnassa  tutustutaan  samalla erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Kerhotoiminnassa tehdään yhteistyötä paikallisien seurojen ja yhdistysten kanssa.

Koululaisten iltapäiväkerho toimii alakoulun alaisuudessa.

Minna Seppälä-Kortessalo

Koulunjohtaja

Puhelin

044 7246 466

Sähköposti

minna.seppala-kortessalo@edumerikarvia.fi

Ahlströmin alakoulu

Antintie 9, 29900 MerikarviaKatso kartalla