Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut ovat valtakunnallisia ja ne määräytyvät lain (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista mukaan.

Maksu on lapsikohtainen. Täyden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 288 euroa kuukaudessa (1.8.2020 alkaen).

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2020 euroa/kk Maksuprosentti 1.8.2020
2 2 136 10,7 %
3 2 756 10,7 %
4 3 129 10,7 %
5 3 502 10,7 %
6 3 874 10,7 %

 

Enimmäismaksut

Maksu euroina 1.8.2020 alkaen
Enimmäismaksu 288
Toisen lapsen enimmäismaksu 144
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27