Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut ovat valtakunnallisia ja ne määräytyvät lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) mukaan.

Maksu on lapsikohtainen. Täyden varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, korkeintaan 295 euroa kuukaudessa (1.8.2022 alkaen). Alin perittävä maksu on 28 euroa.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen henkilömäärä Tuloraja €/kk Maksuprosentti
2 2913 10,70 %
3 3758 10,70 %
4 4267 10,70 %
5 4777 10,70 %
6 5284 10,70 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa.