Avustukset

Merikarvian kunta myöntää harkinnanvaraisesti avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille ja järjestöille sekä yksityisille henkilöille.

Merikarvian kunta avustaa merikarvialaisten ihmisten hyväksi tapahtuvaa toimintaa. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti Merikarvian kunnan alueella toimiville yhteisöille ja järjestöille. Avustusta voidaan myöntää muualla kuin pelkästään Merikarvialla toimiville hakijoille, mikäli merkittävä osa toiminnasta tapahtuu Merikarvian alueella tai muutoin merikarvialaisten ihmisten hyväksi.

Avustusten myöntämisperusteet

Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ei avustuksia myönnetä. Avustusanomusten harkinnassa suositaan sellaisia toimintoja, jotka vähentävät kunnan itsensä tuottamien palveluiden tarvetta ja näin vähentävät kunna kustannuksia.

Perusteiden tarkasteleminen vaikuttaa myös avustuksen suuruuteen. Rahallisen avustuksen myöntämisen ohella ja sijasta voidaan tapauskohtaisesti myös ostaa palveluja yhteisöltä tai järjestöltä.

Avustuksista päättäminen

Valtuusto myöntää talousarviossa kullekin palvelualueelle avustusmäärärahan.

Lautakunnat päättävät vuosittain toimialaansa liittyvien avustusten jakamisesta määrärahan puitteissa.

Kunnanhallitus käsittelee vain omaan toimialaansa kuuluvat avustusanomukset. Epäselvissä tapauksissa toimivallan lautakunnan ja kunnanhallituksen välillä ratkaisee kunnanjohtaja.