Kuntalaisaloite

Sinulla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla voit tuoda äänesi kuuluviin. Jokaisella merikarvialaisella on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä asioita eikä aloitteena siksi voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla kunnan jäsen. Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen käsittelee se toimielin tai viranhaltija, jonka tehtäviin asia kuuluu. Jos aloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa, mikäli asia kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Merikarvian kunnalle voi kuntalaisaloitteen tehdä useammalla tavalla.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloite.fi palvelun kautta.

Voit myös toimittaa kirjallisen kuntalaisaloitteen Merikarvian kunnan kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostilla. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta selkeä, hyvin laadittu ja perusteltu aloite on helpompi käsitellä ja sen toteuttamismahdollisuuksia on helpompi arvioida. Muista merkitä aloitteeseen myös yhteystietosi.

Seuraa päätöksentekoa

Kunnan päätöksentekoa voit seurata kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen, ja lautakuntien esityslistat liitteineen ilmestyvät kunnan internet-sivuille ennen kokouksia.

Siirry esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.

Valtuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä voi paikan päällä seurata kuka tahansa kunnallisesta päätöksenteosta kiinnostunut. Valtuuston istuntosali on kunnanvirastolla. Kokouksista tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot löydät kaupunginvaltuuston sivuilta.

Muutoksenhaku päätöksiin

Kuntalain mukaan sinulla on oikeus hakea muutosta kaupungin toimielinten tekemiin päätöksiin. Se on mahdollista kirjallisella oikaisuvaatimuksella, kunnallisvalituksella tai hallintovalituksella.