Palvelujen tuottaminen

Merikarvian kunta on perinteinen hallinto-organisaatio, joka koostuu sivistystoimesta, teknisestä toimesta ja yleis- ja taloushallinnosta. Tuotamme palveluita paljon itse ja yhteistyötä tehdään erityisesti palo- ja pelastustoimen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, ympäristöpalveluiden ja jätehuollon järjestämisessä. Työntekijöitä kunnassamme on noin 140 ja heistä parikymmentä toimii hallintoon liittyvissä tehtävissä.