Kunnan johto

Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävien käytäntöön vientiä, vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, kunnan elinvoimasta ja kestävästä kehityksestä. Luottamushenkilöt ja ammattijohto luovat Merikarvian tulevaisuutta yhdessä kuntalaisten kanssa.

Kunnanjohtajan johtamistyön apuna toimii kunnan johtoryhmä. Se kehittää ja yhteensovittaa eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa.

Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Se edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistä ja koordinoi kunnan toimintaa sen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti talousasioita. Henkilöstöasiat, kuntapalvelut, toimintaympäristön seuranta ja ennakointi ovat myös usein johtoryhmän esityslistalla. Ajankohtaisten teemojen lisäksi johtoryhmässä käsitellään elinkeinoasioita, hyvinvointia, omistajaohjausta, organisaation kehittämistä ja yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Johtoryhmän muistiot ovat henkilökunnan luettavissa.

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Myös hallitusohjelman asettamat uudistustavoitteet vaikuttavat kunnanjohtajan työhön suunnittelukaudella.

Kunnan johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival, hallintopäällikkö Sari Hatanpää, tekninen johtaja Kari Pitkäranta ja sivistysjohtaja Johanna Tupila. Niin sanottuun laajennettuun johtoryhmään kuuluvat palvelupäällikkö Ritva Myllyviita ja hyvinvointipäällikkö Eetu Aaltonen.

Kimmo Puolitaival

Kunnanjohtaja

Puhelin

044 7246 300

Sähköposti

kimmo.puolitaival@merikarvia.fi

Sari Hatanpää

Kehittämispäällikkö

Puhelin

044 7246 301

Sähköposti

sari.hatanpaa@merikarvia.fi

Kari Pitkäranta

Kunnaninsinööri

Puhelin

044 7246 342

Sähköposti

kari.pitkaranta@merikarvia.fi

Johanna Tupila

Sivistysjohtaja

Puhelin

044 7246 321

Sähköposti

johanna.tupila@merikarvia.fi

Ritva Nauha

Palvelupäällikkö

Puhelin

044 7246 392

Sähköposti

ritva.nauha@merikarvia.fi

Eetu Aaltonen

Hyvinvointipäällikkö

Puhelin

044 7246 327

Sähköposti

eetu.aaltonen@merikarvia.fi