Kuntakonserni

Merikarvian kuntakonsernin muodostavat Merikarvia kunta ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kunnalla on määräysvalta.

Kuntakonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kuntakonsernia johdetaan ja kehitetään kunnan ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti.

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisöön rinnastetaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluva säätiö. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.

Yhtiöitä käytetään täydentämään kunnan palvelutuotantoa sekä hoitamaan kuntakonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Kunnan omistajapolitiikan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä strategia ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset.

Merikarvian kunnan konserniyhtiöt:

Merikarvian Vuokra-asunnot Oy

Toimitusjohtaja ja isännöitsijä:

Tiina Holma

044 7246 305

etunimi.sukunimi@merikarvia.fi

Merikarvian Lämpö Oy

toimitusjohtaja Tiina Holma

Puhelin

044 7246 305

Sähköposti

kaukolampo@merikarvia.fi