Hallinto

Kunnanhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan kunnanviraston yleishallinnossa.

Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival toimii kunnanviraston päällikkönä ja kunnanhallituksen esittelijänä. Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, ulkoisesta tiedottamisesta sekä asiakaspalvelun toimivuudesta. Yleishallintoon kuuluvat talous-, elinkeino-, maaseutu- ja asuntotoimi sekä puhelinkeskus, monistus, postitus ja arkistointi.

Vastuuhenkilöt:

hallintopäällikkö Sari Hatanpää (hallinto, talous, henkilöstö ja työllisyys)
kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival (elinkeino, hankkeet)