Kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston valitsema seitsenjäseninen kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, sekä kuntakonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kunnanhallitus tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kunnanhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kunnanhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kunnan talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen jäsenet 2021

Jäsen | Henkilökohtainen varajäsen

  • Marika Uimaluoto, pj. (SDP) | Pirjo Koivukorpi
  • Hannu Peltomäki, I vpj. (Kesk.) | Matti Alinen
  • Päivi Heinonen II vpj. (Kok.) | Pirjo Kuuskeri
  • Jorma Kenttä (SDP) | Ahti Setälä
  • Tiina Tervo (SDP) | Henna Tuomikoski
  • Altti Vanhatalo (Kesk.) | Tapani Koivutalo
  • Anne Vastamäki-Ahola (Kesk.) | Niina Ylineva

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot:

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@merikarvia.fi

Kunnanhallitus kokoontuu keväällä 2023

maanantaina 16.1.2023
maanantaina 30.1.2023
maanantaina 13.2.2023
maanantaina 27.2.2023
maanantaina 13.3.2023
maanantaina 27.3.2023 (tilinpäätös)
maanantaina 10.4.2023
maanantaina 24.4.2023
maanantaina 8.5.2023
maanantaina 22.5.2023
maanantaina 5.6.2023
maanantaina 19.6.2023

Kunnanhallitus kokoontuu syksyllä 2023

maanantaina 7.8.2023 klo 16.00.

maanantaina 21.8.2023 klo 16:00
maanantaina 4.9.2023 klo 16:00
maanantaina 18.9.2023 klo 16:00
maanantaina 9.10.2023 klo 16:00
maanantaina 23.10.2023 klo 16:00
maanantaina 6.11.2023 klo 16:00
maanantaina 20.11.2023 klo 16:00
maanantaina 4.12.2023 klo 16:00