Kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston valitsema seitsenjäseninen kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, sekä kuntakonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kunnanhallitus tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kunnanhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kunnanhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kunnan talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen jäsenet 2021

Jäsen | Henkilökohtainen varajäsen

 • Marika Uimaluoto, pj. | Pirjo Koivukorpi
 • Hannu Peltomäki, I vpj. | Matti Alinen
 • Päivi Heinonen II vpj. | Pirjo Kuuskeri
 • Jorma Kenttä | Ahti Setälä
 • Tiina Tervo | Henna Tuomikoski
 • Altti Vanhatalo | Tapani Koivutalo
 • Anne Vastamäki-Ahola | Niina Ylineva

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot:

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@merikarvia.fi

 • Puheenjohtaja Marika Uimaluoto (SDP)
 • I Varapuheenjohtaja Hannu Peltomäki  (Kesk.)
 • II Varapuheenjohtaja Päivi Heinonen (Kok.)
 • Jorma Kenttä (SDP)
 • Tiina Tervo (SDP)
 • Altti Vanhatalo (Kesk.)
 • Anne Vastamäki-Ahola (Kesk.)

Kunnanhallitus kokoontuu keväällä 2022

maanantaina 17.1.2022
maanantaina 31.1.2022
maanantaina 14.2.2022
maanantaina 28.2.2022
maanantaina 14.3.2022
maanantaina 28.3.2022
maanantaina 11.4.2022
maanantaina 25.4.2022
maanantaina 9.5.2022
maanantaina 23.5.2022
maanantaina 6.6.2022
maanantaina 20.6.2022