Kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston valitsema yhdeksän jäseninen kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kuntakonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kunnanhallitus tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kunnanhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kunnanhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kunnan talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen jäsenet 2021

Jäsen | Henkilökohtainen varajäsen

 • Marika Uimaluoto, pj. | Pirjo Koivukorpi
 • Hannu Peltomäki, I vpj. | Matti Alinen
 • Päivi Heinonen II vpj. | Pirjo Kuuskeri
 • Tiina Tervo | Henna Tuomikoski
 • Jorma Kenttä | Ahti Setälä
 • Altti Vanhatalo | Tapani Koivutalo
 • Anne Vastamäki-Ahola | Niina Ylineva

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot:

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@merikarvia.fi

 • Puheenjohtaja Marika Uimaluoto (SDP)
 • I Varapuheenjohtaja Hannu Peltomäki  (Kesk.)
 • II Varapuheenjohtaja Päivi Heinonen (Kok.)
 • Tiina Tervo (SDP)
 • Jorma Kenttä (SDP)
 • Altti Vanhatalo (Kesk.)
 • Anne Vastamäki-Ahola (Kesk.)

Kunnanhallitus kokoontuu syksyllä 2021

maanantaina 20.9.2021
maanantaina 4.10.2021
maanantaina 18.10.2021
maanantaina 1.11.2021
maanantaina 15.11.2021
maanantaina 29.11.2021
maanantaina 13.12.2021