Kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston valitsema seitsenjäseninen kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, sekä kuntakonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kunnanhallitus tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kunnanhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kunnanhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kunnan talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kunnanhallituksen jäsenet 2021

Jäsen | Henkilökohtainen varajäsen

  • Marika Uimaluoto, pj. (SDP) | Pirjo Koivukorpi
  • Hannu Peltomäki, I vpj. (Kesk.) | Matti Alinen
  • Päivi Heinonen II vpj. (Kok.) | Pirjo Kuuskeri
  • Jorma Kenttä (SDP) | Ahti Setälä
  • Tiina Tervo (SDP) | Henna Tuomikoski
  • Altti Vanhatalo (Kesk.) | Tapani Koivutalo
  • Anne Vastamäki-Ahola (Kesk.) | Niina Ylineva

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot:

Kunnanhallituksen jäsenten sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@merikarvia.fi

Kunnanhallitus kokoontuu syksyllä 2022

maanantaina 15.8.2022
maanantaina 29.8.2022
maanantaina 12.9.2022
maanantaina 26.9.2022
maanantaina 10.10.2022
maanantaina 24.10.2022
maanantaina 7.11.2022
maanantaina 21.11.2022
maanantaina 5.12.2022