Kuulutukset ja päätöksenteko

Tarkastuslautakunta 9.4.2021 pöytäkirja

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua. Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Päätösasiakirjoissa on mainittu tekstin osia tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007, Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 § 20 kohta).

Kunnanhallitus kokoontuu keväällä 2021

 • 18.1.2021
 • 1.2.2021
 • 15.2.2021
 • 1.3.2021
 • 15.3.2021
 • 29.3.2021
 • 12.4.2021
 • 26.4.2021
 • 10.5.2021
 • 24.5.2021

Kunnanvaltuusto kokoontuu keväällä 2021

 • 15.2.2021
 • 22.3.2021
 • 3.5.2021