Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja näistä tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Lautakuntarakenne vaihtelee kunnittain ja pakollisia lautakuntia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat. Lautakuntien jäsenten vaalikelpoisuuteen liittyvistä tekijöistä on säädetty kuntalaissa.

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat löydät joko täältä tai alla olevasta valikosta:

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa päivähoito-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen sekä ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä kuntalaisille.

Sivistyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistysjohtaja Johanna Tupila.

Sivistyslautakunnan loppuvuoden 2023 kokousten päivämäärät: 16.8, 13.9, 11.10, 8.11 ja 13.12.

Sivistyslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2021–2025:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Pasi Koski, pj. | Ilkka Ala-Luopa
 • Mari Luotonen, vpj. | Virpi Työlahti
 • Michael Saag | Tommi Wikström
 • Ahti Setälä | Roger Holmberg
 • Eerika Koivutalo | Jennina Lindberg
 • Sari Norrgård | Tiina Ratala
 • Jarmo Mikkola | Jussi Aaltonen

Kh:n edustaja

Siikaisten edustajat:

 • Marika Heikkilä | Sari Söderbacka
 • Leo Forss | Tero Harju

 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan teknisen toimen hallinnosta, väestönsuojelusta, kiinteistöistä, satamista, liikenneväylistä, yksityisteistä, yleisistä alueista, jätehuollosta, vesi- ja viemärilaitoksesta, ravinto- ja siivouspalveluista sekä investointien toteutuksesta.

Teknisen lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja Kari Pitkäranta.

Teknisen lautakunnan loppuvuoden 2023 kokoukset joka kuukauden ensimmäinen torstai, 7.9. , 5.10., 2.11. ja 7.12.

Teknisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2021–2025:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Jorma Kenttä, pj. | Markus Markkanen
 • Juho Mäkipuro, vpj. | Jussi Aaltonen
 • Jorma Tuppurainen | Roger Holmberg
 • Henna Tuomikoski | Tiina Tervo
 • Anna-Kaisa Jaakkola | Niina Ylineva
 • Anne Vastamäki-Ahola | Eerika Koivutalo
 • Tapani Koivutalo | Ilkka Ala-Luopa

Kh:n edustaja

Hyvinvointijaos

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvointijaokseen 7 jäsentä, joista yksi valitaan jaoksen puheenjohtajaksi, jonka tulee olla sivistyslautakunnan jäsen, sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointijaoksen esittelijänä toimii hyvinvointipäällikkö.

Jäsenet:

 • Mari Luotonen, pj.
 • Päivi Heinonen, vpj.
 • Teppo Ahola, jäsen
 • Raimo Lemmenranta, jäsen
 • Tuomas Lähteenmäki, jäsen
 • Tiina Ratala, jäsen
 • Tiina Tervo, jäsen
 • Eetu Aaltonen, hyvinvointipäällikkö, esittelijä

Tarkastuslautakunta

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2021–2025:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Nina Anttila, pj. | Kaisa Kokko
 • Juhana Tornikoski, vpj. | Juha Haavisto
 • Pirkko Tuomisto | Pirjo Koivukorpi
 • Pentti Ala-Luopa | Mikko Kivilahti

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat:

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikana
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös:

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet vuosille 2021–2025

Jäsenet:

 • Pirjo Koivukorpi
 • Eerika Koivutalo
 • Teppo Ahola
 • Jarmo Mikkola
 • Janet Haavisto

Varajäsenet, jotka kutsutaan alla olevassa järjestyksessä:

 1. Johanna Lemmenranta
 2. Sari Norrgård
 3. Ville Ylineva
 4. Olli Kaipio
 5. Kirsi Tornikoski