Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja näistä tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Lautakuntarakenne vaihtelee kunnittain ja pakollisia lautakuntia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat. Lautakuntien jäsenten vaalikelpoisuuteen liittyvistä tekijöistä on säädetty kuntalaissa.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa päivähoito-, esiopetus, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen sekä ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä kuntalaisille.

Sivistyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistysjohtaja Johanna Tupila.

Sivistyslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2021:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Sari Norrgård, pj. | Heli Haavisto
 • Jarmo Mikkola, vpj. | Jussi Aaltonen
 • Matti Alinen | Sami Hannukainen
 • Sakari Herranen | Tommi Wikström
 • Tapani Koivutalo | Juha Grönroos
 • Eila Kivilahti | Anni Ojamo
 • Heidi Laaksonen | Eerika Koivutalo
 • Tommi Wikström | Jorma Tuppurainen
 • Mari Luotonen | Johanna Lemmenranta

Kh:n edustaja Tiina Tervo

Opisto-kulttuurilautakunta

Opisto-kulttuurilautakunta vastaa kansalaisopisto- palvelujen järjestämisestä Merikarvian ja Siikaisten kunnissa sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestämisestä Merikarvian kunnassa. Merikarvian kansalaisopistoa koskevia asioita käsiteltäessä lautakunnassa on viisi jäsentä Merikarvialta ja kaksi jäsentä Siikaisista. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä päättävät ainoastaan lautakunnan merikarvialaiset jäsenet.

Opisto-kulttuurilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistysjohtaja Johanna Tupila. Opisto-kulttuurilautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2021:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Anne-Mari Lindfors, pj. | Päivi Mäkinen
 • Toivo Viikilä, vpj. | Aarno Tarkkio
 • Lea Blomberg | Päivi Heinonen
 • Mari Luotonen | Liisa Sumia
 • Ahti Setälä | Pirjo Koivukorpi

Kh:n edustaja Nina Anttila

Siikaisten edustajat:

 • Riitta Kuosmanen | Tero Harju
 • John Söderbacka | Salla Karilainen

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Merikarvian kunnassa. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää liikunta- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseksi maksettavien avustusten jakamisesta talousarvion rajoissa.

Vapaa-aika-lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii liikuntasihteeri Eetu Aaltonen. Vapaa-aika-lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2021:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Tiina Pynnönen, pj. | Heidi Laaksonen
 • Teemu Salminen, vpj | Thomas Salminen
 • Jussi Aaltonen | Juho Mäkipuro
 • Teppo Ahola | Vesa Ylineva
 • Johanna Lemmenranta | Suvi Huhtala
 • Raimo Lemmenranta | Ahti Setälä
 • Päivi Mäkinen | Kirsi Mattila
 • Mika Sinervä | Anne Makkonen
 • Annele Varsamäki | Anna-Kaisa Jaakkola

Kh:n edustaja Tiina Tervo

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan teknisen toimen hallinnosta, väestönsuojelusta, kiinteistöistä, satamista, liikenneväylistä, yksityisteistä, yleisistä alueista, jätehuollosta , vesi- ja viemärilaitoksesta, ravinto- ja siivouspalveluista sekä investointien toteutuksesta.

Teknisen lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja Kari Pitkäranta. Teknisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2021:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Altti Vanhatalo, pj. | Tapani Paasimäki
 • Eeva Uusimäki, vpj. | Anna-Kaisa Jaakkola
 • Liisa Aittakari | Nina Anttila
 • Jorma Kenttä | Sakari Herranen
 • Tapani Koivutalo | Vesa Ylineva
 • Päivi Mäkinen | Paula Nygård
 • Jouni Ojamo | Kari Koistinen
 • Henna Tuomikoski | Jorma Tuppurainen
 • Sandra Tähkänen | Johanna Lemmenranta

Kh:n edustaja Tommi Salminen

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta johtaa ja kehittää tehtäväalueensa toimintaa sekä vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvio palvelujen vaikuttavuutta sekä varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rakennuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii rakennustarkastaja Aarne Muurinen. Rakennuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2021:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Pasi Koski, pj. | Harri Tattari
 • Heli Haavisto, vpj. | Terhi Vuorela
 • Eerika Koivutalo | Anne Heikintalo
 • Anne Makkonen | Mari Luotonen
 • Juho Mäkipuro | Jarmo Mikkola
 • Hannu Peltomäki | Matti Alinen
 • Jorma Tuppurainen | Sakari Herranen

Kh:n edustaja Altti Vanhatalo

Tarkastuslautakunta

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2021:

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Mikko Kivilahti, pj. | Hannu Peltomäki
 • Pirjo Koivukorpi, vpj. | Marika Uimaluoto
 • Liisa Aittakari | Pirjo Kuuskeri
 • Veli Tuominen | Juhana Tornikoski

Tarkastuslautakunta 9.4.2021 pöytäkirja

Tarkastuslautakunta 28.5.2021 pöytäkirja

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat:

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikaa
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös:

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet vuosille 2017–2021

Jäsenet:

Asmala Harri

Tornikoski Juhana

Kaipio Olli

Heikintalo Anne

Koivula Kalle

Varajäsenet, jotka kutsutaan alla olevassa järjestyksessä:

 1. Ylineva Vesa
 2. Lindén Teuvo
 3. Mikkola Jarmo
 4. Nevo Anne
 5. Viikilä Toivo
 6. Haapala Anne
 7. Pynnönen Tiina

Keskusvaalilautakunnan esityslista 11.6.2021

Keskusvaalilautakunnan esityslista 13.6.2021

Keskusvaalilautakunnan esityslista 14.6.2021

Keskusvaalilautakunnan esityslista 16.6.2021