Toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat:

Tulevaisuus- ja taloustoimikunta

Marika Uimaluoto, pj
Juhani Kotiranta, vpj
Päivi Heinonen
Jorma Kenttä
Pasi Koski
Mari Luotonen
Hannu Peltomäki
Juhana Tornikoski
Teuvo Uusimäki

Kimmo Puolitaival, esittelijä
Sari Hatanpää, pöytäkirjanpitäjä

Merikarvia-Siikainen vesihuoltotoimikunta

Metsätoimikunta

Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä

Kunnan edustajat:

Juhani Kotiranta, pj.
Marika Uimaluoto
Juhana Tornikoski
Pasi Koski
Jussi Peltomäki
Jorma Kenttä
Kimmo Puolitaival
Noora-Mari Iisakkala, siht.

Muut edustajat:

Henna Viikilä, Merikarvian yrittäjät ry
Teuvo Uusimäki, Merikarvian yrittäjät ry
Päivi Heinonen, Merikarvian yrittäjänaiset ry
Nina Anttila, Merikarvian yrittäjänaiset ry
Kati Niittyniemi, Merikarvian Matkailu ry
Milla Ruuhikorpi, MTK-Merikarvia ry
Veli-Matti Heljakka, Merikarvian kesäasukkaat ry

Kyyry Muistio 17.2.2022

Varvinharjun kuolinpesän varojen jakamista organisoiva toimikunta

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnan edustajat:

Jäsen:

  • Pj. Marika Uimaluoto, 0400 515 547, marikauimaluoto@hotmail.com
  • Sihteeri Eetu Aaltonen, 044 7246 327, eetu.aaltonen@merikarvia.fi
  • Vpj. Altti Mäntylä, 0400 613 464, altti.mantyla@gmail.com
  • Eerika Koivutalo
  • Satu Merilahti

Varajäsen:

  • Tiina Tervo, 045-2767177, tiina.tervo@merikarvia.fi
  • Hannu Peltomäki, 0400-597334, hannu.peltomaki@merikarvia.fi
  • Pirjo Kuuskeri, 040-5915872, pirjo. kuuskeri@gmail.com

Muut edustajat:

Eläkkeensaajat; Sirkka Seppälä
Merikarvian seniorit ry: Leena-Sisko Vanhatalo
Merikarvian Eläkeliitto: Aino Estakari-Vanhatalo
Merikarvian Sotaveteraanit: Altti Mäntylä
Merikarvian seurakunta: Helena Valli
Vammaispalvelu: Mira Salonen,044 701 4532, mira.salonen@pori.fi
SPR Merikarvian osasto: Helena Lehtonen
Invalidiyhdistys: Seija Lehti, Pirkko Tuomisto

Merikarvian nuorisovaltuusto

Elli-Noora Rintamäki, pj.
Helmiina Luoma, vpj.

Kunnanhallitus nimeää toimielinten jäsenet ja valitsee toimielinten puheenjohtajan ja sihteerin.

Vaalitoimielimiin kuuluvat:

Keskusvaalilautakunta

Vaalilautakunta

Vaalitoimikunnat

Näiden toiminta säädetään vaalilaissa.

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalain ja Merikarvian kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus asettaa vaikuttamistoimielimet ja hyväksyy niiden toimintasäännöt. Kuntalain velvoittamiin vaikuttamistoimielimiin kuuluvat nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaistenneuvosto.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Niiden tehtävänä on välittää ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla. Niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa. Vaikuttamistoimielin ei voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä, eikä sen jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja esityksiä eri tahoille. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Kokoonpanossa pyritään naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen, mutta tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi. Vaikuttamistoimielimen työskentelytavat voivat olla varsinaisten toimielinten työskentelytapoja vapaamuotoisemmat ja toimielimen itsensä päätettävissä.

Kunnan on annettava vanhus- ja vammaisneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuteen ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat. Myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.