Toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat:

 • Tulevaisuus- ja taloustoimikunta
 • Merikarvia-Siikainen vesihuoltotoimikunta
 • Metsätoimikunta
 • Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä
 • Varvinharjun kuolinpesän varojen jakamista organisoiva toimikunta

Kunnanhallitus nimeää toimielinten jäsenet ja valitsee toimielinten puheenjohtajan ja sihteerin.

Vaalitoimielimiin kuuluvat:

 • Keskusvaalilautakunta
 • Vaalilautakunta
 • Vaalitoimikunnat

Näiden toiminta säädetään vaalilaissa.

 

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalain ja Merikarvian kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus asettaa vaikuttamistoimielimet ja hyväksyy niiden toimintasäännöt. Kuntalain velvoittamiin vaikuttamistoimielimiin kuuluvat nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaistenneuvosto.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Niiden tehtävänä on välittää ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla. Niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa. Vaikuttamistoimielin ei voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä, eikä sen jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja esityksiä eri tahoille. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Kokoonpanossa pyritään naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen, mutta tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi. Vaikuttamistoimielimen työskentelytavat voivat olla varsinaisten toimielinten työskentelytapoja vapaamuotoisemmat ja toimielimen itsensä päätettävissä.

Kunnan on annettava vanhus- ja vammaisneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuteen ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat. Myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

 

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluvat alla olevat kunnan ja järjestöjen edustajat.

Kunnan edustajat

Jäsen:

 • Pj. Marika Uimaluoto, 0400 515 547, marikauimaluoto@hotmail.com
 • Sihteeri Eetu Aaltonen, 044 7246 327, eetu.aaltonen@merikarvia.fi
 • Vpj. Altti Mäntylä, 0400 613 464, altti.mantyla@gmail.com
 • Eerika Koivutalo
 • Satu Merilahti

Varajäsen:

 • Tiina Tervo, 045-2767177, tiina.tervo@merikarvia.fi
 • Hannu Peltomäki, 0400-597334, hannu.peltomaki@merikarvia.fi
 • Pirjo Kuuskeri, 040-5915872, pirjo. kuuskeri@gmail.com

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 18.2.2021

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 25.3.2021

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 29.4.2021

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 15.6.2021

Eläkkeensaajat

Jäsen:

 • Sirkka Seppälä

Merikarvian seniorit ry

Jäsen:

 • Leena-Sisko Vanhatalo

Merikarvian Eläkeliitto

Jäsen:

 • Erkki Vanhatalo

Merikarvian Sotaveteraanit

Jäsen:

Merikarvian seurakunta

Jäsen:

 • Markus Paajanen, 040 480 5754, markus.paajanen@evl.fi

Vammaispalvelu

Jäsen:

 • Mira Salonen,044 701 4532, mira.salonen@pori.fi

SPR Merikarvian osasto

Jäsen:

 • Helena Lehtonen

Invalidiliitto

Jäsen:

 • Seija Lehti
 • Pirkko Tuomisto

Merikarvian nuorisovaltuusto

Puheenjohtaja

Elli-Noora Rintamäki

Varapuheenjohtaja

Helmiina Luoma