Vaikuttamistoimielimet

Tältä sivulta löydät tietoa kunnan eri vaikuttamistoimielimistä

Merikarvian kunnassa on nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja tehdä esityksiä eri tahoille.

Kunnan on annettava vanhus- ja vammaisneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuden ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat, mutta myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto

Jäsen:

 • Pj. Marika Uimaluoto, 0400 515 547, marikauimaluoto@hotmail.com
 • Sihteeri Marja Niemispelto, 040 596 2373, marjalniemispelto@gmail.com
 • Vpj. Hannu Peltomäki, 040 059 7334, havope@nic.fi
 • Päivi Heinonen, 0500 687 843, paivi65.heinonen@gmail.com

Varajäsen:

 • Nina Anttila, 040 0687121, nina.anttila@kirju.inet.fi
 • Tiina Tervo
 • Anne Vastamäki-Ahola, 0400 851 822, anne.vastamaki@gmail.com

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 18.2.2021

Merikarvian vanhus- ja vammaineuvosto 25.3.2021

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto 29.4.2021

 

Eläkkeensaajat

Jäsen:

 • Sirkka Seppälä, 040 732 8106, sirkkakulkuri@hotmail.com

Varajäsen:

 • Simo Seppälä, simoseppala@jippii.fi

Merikarvian seniorit ry

Jäsen:

 • Sirkka Leino, 040 517 9505, sirkka-liisa.leino@saunalahti.fi

Varajäsen:

 • Lea Blomberg, 045 278 3768, leablomberg6@gmail.com

Merikarvian Eläkeliitto

Jäsen:

 • Erkki Vanhatalo

Varajäsen:

 • Anu Estakari-Vanhatalo

Merikarvian Sotaveteraanit

Jäsen:

 • Altti Mäntylä, 0400 613 464, altti.mantyla@gmail.com

Varajäsen:

 • Veli Tiitinen, 050 536 6544, vtiitinen@suomi24.fi

Merikarvian seurakunta

Jäsen:

 • Helena Valli, 040 4805 754, helena.valli@evl.fi

Varajäsen:

 • Päivi Mäkinen, 0400 618 963, paivi.m58@hotmail.com

Vammaispalvelu

Jäsen:

 • Mira Salonen,044 701 4532, mira.salonen@pori.fi

SPR Merikarvian osasto

Jäsen:

 • Anne Makkonen, 044 511 3048, annemarimakkonen@luukku.com

Merikarvian nuorisovaltuusto

Puheenjohtaja

Elli-Noora Rintamäki

Varapuheenjohtaja

Helmiina Luoma