Toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat:

Palkkatoimikunta

 • Marika Uimaluoto, pj
 • Hannu Peltomäki, vpj
 • Teuvo Uusimäki – varalle Päivi Heinonen
 • Hannu Peltomäki – varalle Altti Vanhatalo
 • Jorma Kenttä – varalle Henna Tuomikoski

Tulevaisuus- ja taloustoimikunta

 • Marika Uimaluoto, pj
 • Juhani Kotiranta, vpj
 • Päivi Heinonen
 • Jorma Kenttä
 • Pasi Koski
 • Mari Luotonen
 • Hannu Peltomäki
 • Juhana Tornikoski
 • Teuvo Uusimäki

Kimmo Puolitaival, esittelijä
Sari Hatanpää, pöytäkirjanpitäjä

Merikarvia-Siikainen vesihuoltotoimikunta

 • Jorma Kenttä
 • Juho Mäkipuro
 • Altti Vanhatalo

Varajäsenet:

 • Jarmo Mikkola
 • Hannu Peltomäki
 • Tiina Tervo

Kari Pitkäranta, esittelijä
Kimmo Puolitaival, asiantuntija

Metsätoimikunta

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Jorma Heikkilä | Jussi Aaltonen
 • Altti Vanhatalo | Anna-Kaisa Jaakkola
 • Raimo Lemmenranta

Kimmo Puolitaival, kunnan edustaja

Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä

Kunnan edustajat:

 • Juhani Kotiranta, pj.
 • Marika Uimaluoto
 • Juhana Tornikoski
 • Pasi Koski
 • Jussi Peltomäki
 • Jorma Kenttä
 • Kimmo Puolitaival
 • Noora-Mari Iisakkala, sihteeri

Muut edustajat:

 • Henna Viikilä, Merikarvian yrittäjät ry
 • Teuvo Uusimäki, Merikarvian yrittäjät ry
 • Päivi Heinonen, Merikarvian yrittäjänaiset ry
 • Nina Anttila, Merikarvian yrittäjänaiset ry
 • Kati Niittyniemi, Merikarvian Matkailu ry
 • Milla Ruuhikorpi, MTK-Merikarvia ry
 • Veli-Matti Heljakka, Merikarvian kesäasukkaat ry

Kyyry Muistio 17.2.2022
Kyyry Muistio 28.4.2022
Kyyry Muistio 8.9.2022
Kyyry Muistio 27.10.2022

Varvinharjun kuolinpesän varojen jakamista organisoiva toimikunta

Jäsenet | Henkilökohtainen varajäsen

 • Ahti Setälä, pj | Tiina Tervo
 • Tiina Ratala, vpj | Niina Ylineva
 • Jussi Aaltonen | Nina Anttila

Eetu Aaltonen, kunnan edustaja
Kimmo Puolitaival, kunnan edustaja

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto

Kunnan edustajat:

Jäsen:

 • Pj. Marika Uimaluoto, 0400 515 547, marikauimaluoto@hotmail.com
 • Sihteeri Eetu Aaltonen, 044 7246 327, eetu.aaltonen@merikarvia.fi
 • Vpj. Altti Mäntylä, 0400 613 464, altti.mantyla@gmail.com
 • Eerika Koivutalo
 • Satu Merilahti

Varajäsen:

 • Tiina Tervo, 045-2767177, tiina.tervo@merikarvia.fi
 • Hannu Peltomäki, 0400-597334, hannu.peltomaki@merikarvia.fi
 • Pirjo Kuuskeri, 040-5915872, pirjo. kuuskeri@gmail.com

Muut edustajat:

 • Sirkka Seppälä, Eläkkeensaajat
 • Leena-Sisko Vanhatalo, Merikarvian seniorit ry
 • Aino Estakari-Vanhatalo, Merikarvian Eläkeliitto
 • Altti Mäntylä, Merikarvian Sotaveteraanit
 • Helena Valli, Merikarvian seurakunta
 • Mira Salonen, 044 701 4532, mira.salonen@pori.fi; Vammaispalvelu
 • Helena Lehtonen, SPR Merikarvian osasto
 • Seija Lehti, Pirkko Tuomisto, Invalidiyhdistys

Merikarvian nuorisovaltuusto

 • Miiro Tähkänen, pj.
 • Elmeri Luoma, vpj.
 • Leevi Hurtola
 • Joa Silventoinen
 • Leevi Lindgren
 • Saara Laine
 • Peppiina Luoma
 • Mira Malmi

Mari Luotonen, kunnan edustaja | Tiina Ratala, varajäsen

Kunnanhallitus nimeää toimielinten jäsenet ja valitsee toimielinten puheenjohtajan ja sihteerin.

Vaalitoimielimiin kuuluvat:

Keskusvaalilautakunta

Jäsenet:

 • Pirjo Koivukorpi
 • Eerika Koivutalo
 • Teppo Ahola
 • Jarmo Mikkola
 • Janet Haavisto

Varajäsenet, jotka kutsutaan alla olevassa järjestyksessä:

 • Johanna Lemmenranta
 • Sari Norrgård
 • Ville Ylineva
 • Olli Kaipio
 • Kirsi Tornikoski

Vaalilautakunta

Vaalitoimikunnat

Näiden toiminta säädetään vaalilaissa.

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalain ja Merikarvian kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus asettaa vaikuttamistoimielimet ja hyväksyy niiden toimintasäännöt. Kuntalain velvoittamiin vaikuttamistoimielimiin kuuluvat nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Niiden tehtävänä on välittää ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla. Niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa. Vaikuttamistoimielin ei voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä, eikä sen jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja esityksiä eri tahoille. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Kokoonpanossa pyritään naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen, mutta tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi. Vaikuttamistoimielimen työskentelytavat voivat olla varsinaisten toimielinten työskentelytapoja vapaamuotoisemmat ja toimielimen itsensä päätettävissä.

Kunnan on annettava vanhus- ja vammaisneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuteen ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat. Myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.