Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti.

Kunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, ei ole julkaistu verkossa.

Viranhaltijapäätösten päätösluettelo

Tekninen toimi

Hankinnat:

vhp 19.1.2022 § 2 tekninen johtaja

vips § 3 Terv.aseman muutostyöt Lounasvaara

vips § 4 Terv.aseman muutostyöt Konetuorila Oy

vips 9.2.2022 § 5 Ravintola Merry Monk kylmähuone

vips 10.2.2022 § 6 Kubotan korjaus

vips 14.2.2022 § 7 Kiilarinne dem.os ulko-oven häl.järj.korjaus

vips 18.2.2022 § 9 dementiaos.ulko-oven kulkutunnisteet

vips § 10 21.2.2022 Terv.aseman jääkaappi ja pakastin

vips 28.2.2022 § 11 Teoll.halli 7 (ent

vips 3.3.2022 § 12 kunnanviraston ilmanvaihtokanavien puhdistus

vips 3.3.2022 § 13 varavoimakone

vips 3.3.2022 § 14 varavoimakoneiden huolto

§ 64 Koulukeskus, lämpöhaude

vips 65 tarvikkeita, vesilaitos

vips § 66 jätevedenpuhdistamo näytteenotin

vips § 67 pumppuja vesi- ja viemärilaitos

 

 

Muut viranhaltijapäätökset:

 

Hallinto

Hankinnat:

Maskitilaus VIPS 14122021

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden joululahja collegehuppari

VIPS Merikarvian matkailupalveluesite 2022 päätös painatustyön hankinnasta

VIPS Valtuustosalin äänentoistojärjestelmän hankinta

17.2.2022 Seija Väreen ja Päivi Venhon kannettavat tietokoneet lisätarvikkeineen

VIPS kirjekuoritilaus

VIPS Matkailukartta-palvelu 2022

VIPS Muuntamokahvilan rakenteiden ja kaluston hankinta Kotileipuri Elinalta

VIPS Puuceekompostikäymälä muuntamokahviolle

VIPS lakiasiantuntijapalvelun hankinta Leckle Oy

VIPS Satama-altaan mittaustyön tilaus

VIPS Satama-altaan mittaustyö – päätös lisätyöstä

VIPS Maisan Paja taittotyö

VIPS esisuunnitelma kevyenliikenteenväylä Satamatie – Meritie

VIPS Polttoainejakelukentän hulevesikomponentit

VIPS Ainespuun korjuu sahan talvivarastoalueella 2022

VIPS Meriser putkia

VIPS Sahan alueen tiestön kantavuusmittaus

VIPS Haminanholman lisäavustus

VIPS Ramboll kauppasataman tiesuunnittelu

VIPS Jita tilaus

VIPS Sahan alue suunnittelutilaus

VIPS Krookan alueen merenpohjan mittaus

VIPS Alakylä viemäri Veikko Kallio

Muut viranhaltijapäätökset:

VIPS Tontti Tapio 3013-2 ja 3011-3

VIPS Tontti Tapio 3013-1

VIPS Tontti Tapio 3010-3

VIPS Tontti Tapio 3010-2

VIPS Tontti Markuntie 4

VIPS Elinan kahvila Krookkaan 2022

Valokuituselvitys massapostitus 10122021

Merikarvia Tulevaisuuden sote-keskushanke sitoutumisvahvistus

11.02.2022 Sari Hatanpää_hankinnat_KKTP-automaattinen talousraportointi

18.02.2022 Tarja Kuusinen – allekirjoitusoikeus – kuulutukset

VIPS Järjestysmieskorttikoulutuskulujen korvaaminen

VIPS Ilotulitus 27082022

Sivistystoimi

Hankinnat:

Muut viranhaltijapäätökset: