Merikarvian taloutta ohjaa vuosittainen talousarvio.  Talousarviossa kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet sekä vahvistaa hallintokuntien määrärahat palveluiden toteuttamiseksi.

Palveluiden tuottaminen rahoitetaan erilaisilla veroilla ja maksuilla. Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. Merikarvian kunnan voimassa oleva tuloveroprosentti on 20,50.

Kunnan toimintaa johdetaan kunnnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.  Kuntastrategian toteuttamista tuetaan ja täsmennetään lisäksi erilaisilla ohjelmilla/projekteilla.