Talous ja strategia

Merikarvian taloutta ohjaa vuosittainen talousarvio. Talousarviossa kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet sekä vahvistaa hallintokuntien määrärahat palveluiden toteuttamiseksi.

Palveluiden tuottaminen rahoitetaan erilaisilla veroilla ja maksuilla. Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero, jonka suuruus vahvistetaan vuosittain. Merikarvian kunnan voimassa oleva tuloveroprosentti 2024 on 7,9%.

Kunnan toimintaa johdetaan kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Kuntastrategian toteuttamista tuetaan ja täsmennetään lisäksi erilaisilla ohjelmilla tai projekteilla.