Strategiat

Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  4. omistajapolitiikka
  5. henkilöstöpolitiikka
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian lisäksi toimintaamme ohjaavat elinkeinopoliittinen ohjelma sekä hyvinvointikertomus.

Merikarvian strategiset tavoitteet nyt

Tärkeimmät strategiset tavoitteemme ovat talouden tasapaino, elinvoiman kehittäminen ja laadukkaat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Investointien hallinta, toimivat tukipalvelut ja hyvinvoiva, osaava henkilöstö ovat voimavaratekijöitämme. Kumppanuudet ja verkostomaisuus ovat tapamme toimia – yhdessä olemme enemmän.

Visiomme 2028

Menestyvä Merikarvia: Yhteisöllisyyteen, yrittäjyyteen ja hyvinvointiin panostava – luovuudestaan, luonnostaan ja elinvoimaisuudestaan tunnettu kunta.

Toiminta-ajatuksemme

Kuntalaisille tarjotaan laadukkaita palveluita, luodaan edellytykset yhteisöllisyydelle, turvalliselle elämälle sekä monipuoliset mahdollisuudet yrittämiseen.

Arvomme

Merikarvian arvoja ovat palvelualttius, luotettavuus ja itsenäisyys