Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvioprosessin kuvaus

Tulo- ja menolaskelmien laatiminen (käyttötalous), investointisuunnitelmat ja rahoitussuunnitelmat

1. Suunnittelu alkaa edellisenä vuonna, usein keväällä tai kesällä. Pidemmälle tähtäävä
taloussuunnitelma tehdään kolmelle vuodelle kerrallaan
2. Kunnanjohtaja tai talousjohtaja laatii talousarvioehdotuksen raamin yhteistyössä eri
osastojen kanssa elo-syyskuussa
3. lautakunta- ja kunnanhallituskäsittelyt loka-marraskuussa.
4. Muutosehdotukset ja täydennykset marras-joulukuussa kunnanhallituksessa
5. Talousarvion hyväksyminen kunnanvaltuustolle marras-joulukuussa.
6. Hyväksytty talousarvio astuu voimaan seuraavan vuoden alussa.
7. Talousarvion toteutumista seurataan vuoden aikana säännöllisin raportein tuloista, menoista ja
poikkeamista (esihenkilöhenkilökokouksissa kuukausittain ja kunnanhallituksessa, kvartaaleittain
valtuustossa.
8. Marras-joulukuussa arvioidaan talousarvion toteutumista ja tehdään tarvittavat oikaisut tai siirrot.

Talousarvion 2024 keskeisimmät tunnusluvut

 • Asukasluku
 • Tuloveroprosentti
 • Kiinteistöverot
 • Yleinen kiinteistövero
 • Vakituinen asuinrakennus
 • Muu kuin vakituinen asuinrakennus
 • Voimalaitosrakennus
 • Yleishyödylliset yhteisöt
 • Rakentamaton rakennuspaikka
 • Toimintatuotot
 • Toimintakulut
 • Verotulot
 • Valtionosuudet
 • Vuosikate
 • Nettoinvestoinnit
 • Lainakanta
 • Lainamäärä per asukas
 • Ylijäämä

Voimassa olevat veroprosenttimme:
Tuloveroprosentti 7,9%

Kiinteistöverot:
Yleinen kiinteistövero 1,30%
Vakituinen asuinrakennus 0,50%
Muu asuinrakennus 1,30%
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00%
Voimalaitosrakennukset 3,10%