Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2021 keskeisimmät tunnusluvut:

 • Asukasluku
 • Tuloveroprosentti
 • Kiinteistöverot
 • Yleinen kiinteistövero
 • Vakituinen asuinrakennus
 • Muu kuin vakituinen asuinrakennus
 • Voimalaitosrakennus
 • Yleishyödylliset yhteisöt
 • Rakentamaton rakennuspaikka
 • Toimintatuotot
 • Toimintakulut
 • Verotulot
 • Valtionosuudet
 • Vuosikate
 • Nettoinvestoinnit
 • Lainakanta
 • Lainamäärä per asukas
 • Ylijäämä

Voimassa olevat veroprosenttimme:

Tuloveroprosentti 20,50 %
Kiinteistöverot:
Yleinen kiinteistövero 1,10 %
Vakituinen asuinrakennus 0,50 %
Muu asuinrakennus 1,20 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitosrakennukset 3,10 %