Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä ja valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.