Uusi kuntalaki (10.4.2015/410) painottaa avointa hallintoa ja vuorovaikutusta. Kuntalaisilla on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun. Merkittävin ja myös kunnan virallinen viestinnän kanava on tietoverkko. Viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa.

Viestinnän periaatteet Merikarvialla

  • avoimuus
  • saavutettavuus / esteettömyys
  • erityisryhmien huomioiminen
  • tehokkuus
  • vastuullisuus ja rohkeus
  • selkeys

Tavoitteena on, että kaikki kunnan asukkaat tuntevat palvelumme, toiminnan ja taloudellisen tilanteen ja asiointi on helppoa. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan eri kanavien kautta ja henkilöstö tietää, mitä kunnassa tapahtuu.