Changemakers 2020-2022

Merikarvian lukion opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoihinsa lukion tarjoamia kansainvälisyyskasvatukseen sekä yrittäjyyteen liittyviä erikoisopintojaksoja. Opintojaksojen yhteydessä on myös vuosittain toteutettu jokin erityinen hanke, johon yleensä liittyy yhteistyöprojekti jonkin ulkomaisen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa, sekä vierailu heidän kotimaahansa.

Lukuvuosina 2020 – 2021 ja 2021 – 2022 olemme mukana laajassa kansainvälisessä ChangeMakers -hankkeessa.

ChangeMakers -hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten yrittäjyys- ja yhteistyöosaamista, ja antaa nuorille tilaisuus harjoitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien maiden rajat ylittävien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa. Projektiin osallistuu yhteensä 250 opiskelijaa Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta, joiden tehtävänä on ratkoa yritysten esittelemiä tosielämän esimerkkejä ympäristöhaasteista.

Hankkeen yhteistyöverkostossa on mukana useita tiedeyliopistoja sekä yleissivistäviä oppilaitoksia Latviasta, Ruotsista, Suomesta ja Virosta. Koko hanketta koordinoi suomalainen Turun yliopisto. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (INTERREG Central Baltic –ohjelma).

Osallistujat

Hankkeessa on mukana Merikarvian lukiosta yhdeksän 2. vuosikurssin opiskelijaa, sekä ohjaavina opettajina Jani Helenius ja Susanna Kyösti. Hankkeen kesto on opiskelijan näkökulmasta yhden lukuvuoden mittainen. Koulujen kannalta hanke on kaksivuotinen, joten osallistumismahdollisuus voidaan tarjota kahtena vuonna eri opiskelijoille.

Kuva: Merikarvian lukion ChangeMakers-opiskelijat Maarianhaminassa 2.11.2022.

ChangeMakers- opintojaksoon liittyvät oppitunnit alkavat syyskuun alussa ja tukevat kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatusta ja pohjustavat työn etenemistä.

Yhteistyö eri maista tulevien opiskelijoiden välillä käynnistyy toden teolla 1.11. – 3.11. koko hankkeen yhteisessä Maarianhaminen tapaamisessa. Tapaamisen aikana muodostetaan työskentelyä ja startup-yritysten perustamista varten opiskelijatiimit, joihin pyritään kokoamaan eri maista mahdollisimman monipuolista osaamista siten, että tiimi kykenee yhteistyössä kehittämään toimivan toteutuskelpoisen ratkaisun valitsemaansa haasteeseen, ja tuottamaan sen pohjalta yritysidean ja tuote- tai palvelukonseptin. Työskentely jatkuu koko hankkeen ajan sekä yhteisissä tapaamisissa, että digitaalisilla alustoilla.

Hankkeen kulku

Vuosien 2020 – 2023 aikana toteutetaan mukana olevien opiskelijoiden kanssa kiertotalouteen liittyviin teknologioihin ja ratkaisuihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden yrittäjyysmallinnusta. Työssä kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen, sekä lisätään nuorten yleistä ympäristö-, kiertotalous-, yrittäjyys- teknologia-, kansainvälisyys- ja yhteistyöosaamista.

Hankkeen aikana nuorilla on tilaisuus harjoitella käytännössä kiertotalouteen liittyviin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa. Työskentely on koko hankkeen ajan hyvin kansainvälistä ja kehittää kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, sillä nuorten perustamien opiskelijayritysten tiimeissä on mukana nuoria useammista maista. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 1 – 5 yleissivistävää koulua ja opettajia sekä mentori- ja asiantuntijaverkosto.

Maarianhaminan tapaaminen: Bootcamp!

ChangeMakers-projekti aloitettiin kouluissa heti lukuvuoden alkaessa. Ensimmäisillä oppitunneilla otettiin yhdessä selvää millaista hanketta ollaan käynnistämässä, mitä tarkoittaa kiertotalous, mitä kaikkea siihen liittyy ja miksi se on maailmanlaajuisesti juuri nyt hyvin ajankohtainen ja tärkeä erilaisten teknologioiden kehityksen painopistealua. Samalla pohdittiin jokaisen omia mielenkiinnon kohteita sekä omia vahvuuksia sekä erityisosaamista joista voisi olla hyötyä startUp-yritystä perustettaessa.

Ennakkotehtävien avulla pohjustettiin ja edistettiin omaa kiertotalouteen liittyvää ymmärrystä ja osaamista, ja kartoitettiin myös millaisia erilaisia taitoja kansainvälisessä yhteistyössä tarvitaan. Samalla valmistauduttiin Maarinahaminan BootCamp -tapahtumaan, joka oli ensimmäinen koko hankkeen yhteinen tapaaminen.

Maarianhaminassa 1.11. – 3.11.2021 eri maista osallistuvat nuoret, opettajat sekä mentorit pääsivät henkilökohtaisesti tapaamaan toisiaan, tutustumaan, sekä virittelemään yhteistyötä kiertotalouteen perustuvien ratkaisujen kehittämiseksi ja yhteisten yritysten perustamista varten.

Koko hankkeen tapaamisessa käytössä ollut aika haluttiin hyödyntää mahdollisimman hyvin, joten tekemistä ja ohjelmaa oli paljon. Lounastauoilla ja iltaohjelman yhteydessä oli toki tilaisuus myös vapaamuotoisempaan keskusteluun ja tutustumiseen. Varsinainen työskentely tapahtui Ålands Lyceumin tiloissa, joissa järjestettiin niin mielenkiintoisia alustuksia kuin lukuisia pienryhmätyöpajoja.

Yhteisillä luennoilla ja alustuksissa saatiin eri alojen asiantuntijoilta ja monen eri alan yrittäjiltä tietoa kiertotalouteen, sekä ympäristön tilan ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä ideoista. Samalla saatiin käsitystä pman yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, inspiraatiota teknologian mahdollisuuksista, sekä kuultiin näkemyksiä siitä miten teknologia on jo muuttanut maailmaa ja millaisia kehityssuuntia lähitulevaisuudessa on näköpiirissä.

Suuri osa työskelystä tapahtui pienryhmissä erilaisten harjoitustehtävien parissa, sekä erillisissä workshop-työpajoissa.

Kolmen päivän intensiivisen työskentelyn aikana ryhmiä alkoi vähitellen muodostua, kun samantyyppisistä asioista kiinnostuneet nuoret löysivät toisensa ja pääsivät vaihtamaan ajatuksia mahdollisista tuote- tai palveluideoista joiden ympärille kiertotalousratkaisuja ja oman yrityksen voisi rakentaa.

Workshopien ja luentojen väliin jäi myös jonkin verran vapaata aikaa, jota saattoi käyttää vaikka syksyiseen Maarianhaminaan tutustumiseen ja kaupungilla kiertelyyn. Kaupunki ei tosin varmastikaan ollut marraskuussa parhaimmillaan, ja sääolosuhteetkin olivat melko karut keskellä merta sijaitsevalla Ahvenanmaan pääsaarella. Nähtävää silti riitti, eivätkä varsinkaan ulkomaiden opiskelijoista läheskään kaikki olleet vierailleet ahvenanmaalla aiemmin.

Viimeisen päivän työpajoissa Maarianhaminan kampuksella suunniteltiin miten ja millä aikataululla työskentely jatkuu tapaamisen jälkeen. Yhteistyössä hyödynnetään tiimien valitsemia digitaalisia alustoja ja sähköisiä välineitä, joten työt saadaan hyvin etenemään vaikka seuraava koko hankkeen tapaaminen onkin suunnitteilla vasta lukuvuoden loppuun, jolloin kaikki matkaavat yhteiseen tapaamiseen Suomeen Raumalle.

Kuva: BootCamp huipentui astetta juhlavampaan illalliseen Maarianhaminan Marieparkissa.

Protoyyppivaihe: suunnittelua, toteutusta sekä tuote- ja palvelumuotoilua!

Kevätlukukauden käynnistyessä siirryttiin ideointivaiheesta suoraan omien visioiden käytännön toteutukseen. Tiimien tavoitteena on saada Rauman tapaamiseen mennessä valmiiksi valmiin tuotteen tai palvelun konseptimalli, sekä toimiva teknologiademo tai muu valmiin tuotteen prototyyppi. Lisäksi on luonnollisesti viimeisteltävä oman startup-firman brändiä ja visuaalista ilmettä, sekä tuote- ja palvelumuotoilua ajatellen liiketoimintamallia.

Prototyypin kehittely on varmasti mielenkiintoisimpia vaiheita oman startupin perustamisessa, sillä siinä on tilaisuus käyttää kaikkia mahdollisia omia tietoja, taitoja ja luovuutta, ja päästä toteuttamaan omia ideoita käytännössä jopa valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi asti. Samalla on mahdollisuus kehittää huikeasti omaa osaamista oppimalla suoraan käytännössä huipputason graafista suunnittelua, erilaisia teknologioita, liiketoimintamalleja ja tuote- ja palvelumuotoilua ja löytää yhdessä oman tiimin, ohjaajien ja mentoriasiantuntijoiden kanssa ratkaisuja prototyypin rakentelun eri vaiheissa.

Keskeistä on myös tehdä tutkimusta ja kerätä palautetta prototyypin ja tuoteidean toimivuudesta. Prototyyppihän ei ole vielä täydellinen lopputuote vaan sitä kehitetään, joskus luodaan useitakin erilaisia versioita, kunnes saavutetaan lopullinen tuote/palvelu. Kehittämisprosessiin tarvitaan palautetta käyttäjiltä, ja palautteen avulla tiimit voivat nähdä tuotteen tai palvelunsa käyttäjien näkökulmasta. Palautetta käyttäjiltä voi kerätä esim. haastattelemalla, tarkkailemalla osaavatko he käyttää prototyyppiä itsenäisesti niin kuin oli suunniteltu, kyselylomakkeen avulla jne… Ideaalinen tuote/palvelu on käyttäjien näkökulmasta haluttu; se on tarpeellinen sekä miellyttävä niin toiminnallisesti kuin tyyliltään.

Rauma: BusinessCamp – “Dragons Den!”

Kuva: Koko hankkeen yhteinen tapaaminen “Business Camp” järjestettiin Raumalla 20.4. – 22.4.2022.

ChangeMakers-hankkeen “Business Camp” tapaaminen järjestettiin Raumalla 20.4. – 22.4.2022. Rauman tapaamisessa kaikilla tiimeillä oli tilaisuus päästä esittelemään omaa tuote- ja palveluideaansa, prototyyppiä ja hankkeen aikana luotua yrityskonseptia. Samalla tiimit pääsivät oman työnsä esittelyn ohessa keskustelemaan muiden hankkeessa mukana olevien kanssa, sekä näkemään mitä muut ovat saaneet aikaan. Keväinen Rauma oli valittu tapaamisen paikaksi siksi, että siellä sijaitsee Turun yliopiston Rauman kampus, ja Turun yliopiston Rauman OKL:n yksikkö toimi tapahtuman järjestäjänä ja koko hankkeen pääkoordinaattorina.

Päätapahtuman ohjelma aloitettiinkin Turun yliopiston kampuksen Toivo Laurilehto -salissa, jossa kerrottiin tapahtuman ohjelmasta, järjestelyistä ja päästiin tapaamaan tiimikavereita, ja samalla kuulemaan asiantuntijaluentoja ja alustuksia työskentelyn pohjustamiseksi.

Rauma on kaunis kaupunki, jolla on pitkä historia. Se on vuodesta 1991 alkaen kuulunut Unescon maailmanperintökohteisiin, tuolloin Vanha Rauma valittiin maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena esimerkkinä elävästä ja hyvin hoidetusta vanhasta pohjoismaisesta puukaupungista. Kevät ei ollut vielä huhtikuussa Suomessa kovin pitkällä, mutta aurinkoinen ja melko lämminkin ilma mahdollisti kuitenkin mukavasti kaupunkiin tutustumisen iltaohjelmana olleen kaupunkisuunnistuksen aikana. Varsinaisen työskentelyn ja virallisen CM-ohjelman lisäksi jäi vielä hiukan aikaa myös vapaaseen yhdessäoloon, ajanviettoon ja kaupungilla kiertelyynkin!

Toisen päivän ChangeMakers-ohjelma aloitettiin heti tiistaiaamusta. Kokoonnuimme Rauma-salin suureen auditorioon, missä tiimit saivat alkaa valmistella omia esityksiään, harjoitella ja viimeisteillä tiimeittäin yhdessä pitchausta ja puheenvuorojaan.

Tiistain tapahtumapäivä oli rakennettu siten, että tiimien lyhyiden esittelyvideoiden lisäksi tiimit esiintyivät livenä lavalla ns. “Dragons Den” -pitchauskilpailussa. Pitchaaminen tarkoittaa startup-maailmassa esitystä, jossa yrityksen idea ja toiminta esitellään lyhyesti ja selkeästi esim. asiakkaille, rahoittajille tai muille yhteistyökumppaneille.

Dragons Den -esiintymisissään tiimit saivatkin tilaisuuden ottaa lava ja yleisö täydellisesti haltuun, ja kokeilla esiintymistä isomman yleisön ja asiantuntijaraadin edessä. Esiintymislavalle astuminen vaatii tietysti alussa melkoisesti rohkeutta, mutta kartuttaa samalla kokemusta ja antaa jatkossa esiintymiseen ihan eri lailla varmuutta. Esiintymällä ison yleisön edessä oppii myös vähitellen käytönnössä miten asiat kannattaa esittää ja miten haluttu viesti saadaan välittymään.

Päivän aikana konkretisoitui että tiimit olivat onnistuneet lukuvuoden aikana luomaan monenlaisia yritysideoita, sekä tuote- ja palvelukonsepteja. Toteutuksen suhteen oltiin eri tiimien osalta menossa eri vaiheissa, mutta päällimmäisenä jäi mieleen että tiimit olivat saaneet hienoja ja hyvin mietittyjä tuotteita aikaan, sekä edistyneet idean prototyypin kokeiluissa suunnitellulla tavalla. Myös esiintymiseen oli panostettu, ja tiimien videot oli taidokkaasti toteutettu.

Tapaamisessa jokainen tiimi sai myös tilaisuuden esiintyä omalla vuorollaan suurelle satapäiselle yleisölle sekä asiantuntijapaneelille ja tiimien on luonnollisesti valmisteltava esiintyminen hyvin. Oman idean ja tuotteen esittelyyn ja myönteisen vaikutuksen tekemiseen ei yleensä ole kovin paljon aikaa, ja usein Startup-maailmassa harjoitellaankin paljon “pitchaamista”, eli hiotaan oma esiintymistaito ja esityksen sisältö mahdollisimman hyvälle tasolle. Tämä onkin loistava tilaisuus oppia ja harjoitella esiintymis- ja ilmaisutaitoa, joka on hyvin keskeinen taito kaikkialla niin työelämässä kuin muussakin sosiaalisessa kanssakäymisessä!

Kuva: Hankkeen päätöstilaisuus yliopistolla Toivo Laurilehto -luentosalissa. Suuret kiitokset kaikille mukana olleille, ja hankkeen mahdollistaneille yhteistyötahoille!

Yhteistyöverkosto

ChangeMakers –hankkeen tavoitteena on maiden rajat ylittäen kehittää latvialaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja virolaisten 15–17 -vuotiaiden nuorten yrittäjyys- ja yhteistyöosaamista sekä tutkia yhdessä kestävän kehityksen haasteita ja kehitellä niihin ratkaisuja. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 – 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkosto.

Hankekoordinaattori: Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus, Suomi

Hankekumppanit:
Riikan teknillinen yliopisto / Riga Technical University (Latvia), Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomi),
Tallinnan teknillinen yliopisto TALTECH (Viro),
Tukholman yliopisto / Stockholm University (Ruotsi), Merikarvian lukio (Suomi),
Eurajoen lukio (Suomi),
Ahvenanmaan ammattilukio / Ålands Yrkesgymnasium (Suomi),
Turun normaalikoulun lukio (Suomi),
Tallinn Technical gymnasium (Viro),
Tabasalu gymnasium (Viro),
Värmdö upper secondary school (Ruotsi),
Salacgriva Secondary School (Latvia),
Engineering High School of Riga Technical University (Latvia)

Hankebudjetti: 1 391 148,03 euroa, josta ERDF-rahoitusosuus on 1 080 723,05 euroa.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020 – 31.11.2022

Pähkinänkuoressa:

  • Tutkitaan ja ratkotaan tiimityönä kestävään kehitykseen liittyviä haasteita. Perustetaan kehiteltyjen ratkaisujen pohjalta tiimityönä harjoitus-start-up –yrityksiä, joissa toimitaan yhteistyössä eri maiden opiskelijoiden kanssa.
  • 250 opiskelijaa neljässä maassa saa kokemusta yhteistoiminnallisesta, maiden rajat ylittävästä kestävän kehityksen edistämisestä sekä start-up –toiminnasta.
  • Mukana opettajia, sekä asiantuntijarooleissa mentoreita.
  • Kehitetään oppilaitoksille noin yhden lukuvuoden mittainen kestävän kehityksen, kiertotalouden ja siihen liittyvän yrittäjyyden koulutusohjelma.