Lukion esittely

Merikarvian lukio on perinteikäs yleislukio länsirannikolla. Tarjoamme erinomaiset puitteet lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijat ja opiskelijakunta

Koulussamme on 72 opiskelijaa. Lukioomme tulee merkittävä määrä opiskelijoita perinteisesti Merikarvian lisäksi Siikaisista, Isojoelta ja Ahlaisista. Vapaita opiskelupaikkoja saavat tietenkin hakea kaikki kauempaakin tulevat lukio-opinnoista kiinnostuneet. Lukuvuodesta 23-24 alkaen olemme tiedottaneet lukiomme vapaista opiskelupaikoista ja opintotarjonnasta kansainvälisilläkin foorumeilla. Lukiomme yhtenä painopistealueena on jo vuosikymmeniä ollut kansainvälisyys, ja nykyisin olemme entistäkin kansainvälisempiä, sillä olemme saaneet lukioomme opiskelijoita myös Kiinasta, Myanmarista, Tansaniasta sekä Vietnamista.

Opiskelijakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä koulun opettajien kanssa ja järjestää erilaisia virkistystilaisuuksia ja -tapahtumia opiskelijoille.

Opetusvälineet

Lukion tilat on varustettu nykyaikaisilla opiskeluvälineillä, kuten tietokoneilla, dokumenttikameroilla, projektoreilla ja älytauluilla. Käytössä ovat luonnollisesti myös nykyaikaiset digialustat ja muut huippuluokan välineet opinnoissa onnistumista varten!

Kannettava tietokone

Jokainen lukion aloittava opiskelija saa käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen.

Pienet opetusryhmät

Opetusryhmiemme koot ovat etenkin valinnaisilla, syventävillä opintojaksoilla maltillisen kokoiset, mikä on opiskelun kannalta erittäin suuri etu.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset pyritään suunnittelemaan ja järjestämään siten, että ne toimivat opiskelijoiden kannalta mahdollisimman hyvin.

Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Koska koulumme on pieni, tunnemme hyvin kaikki oppilaat ja siten pystymme paneutumaan heidän opiskelunsa tukemiseen aivan eri tavalla kun on mahdollista suurissa jättilukioissa. Opinto-ohjaaja on helposti tavattavissa yksilöllistä ohjausta ja opintojen suunnittelua varten. Myös erityisopettajan palvelut ja erityisosaaminen ovat opiskelijan käytettävissä, mikäli tuen tarvetta on joissakin tietyissä oppiaineissa, tai ihan vaan  yleisemmin oikeiden toimivien opiskelutekniikoiden löytämisessä.

Luonnontiede- ja teknologialinja, sekä Lääketiede- ja terveysalan linja

Meillä osaamistaan voi syventää erityisesti luonnontieteissä ja teknologiassa tai lääketiede- ja terveysalalla, valitsemalla näiden suuntautumislinjojen opintoihin suunnitellun kokonaisuuden. Käytössämme on erinomaiset, lv. 2022-2023 valmistuneet tasokkaat luonnontieteiden opetustilat laboratoriovarustuksineen, sekä lisäksi joitakin vuosia aiemmin peruskorjauksesta valmistuneet teknologiaopetuksen ja teknisen käsityön työpajatilat, joissa on mahdollista työskennellä monenlaisten erilaisten projektien parissa. Suuntautumisopinnot integroituvat luontevasti osaksi yleislinjan opintoja tukien tavoitteellista opiskelua, mutta avaavat samalla näistä aloista kiinnostuneelle opiskelijalle mahdollisuuden tutkia alaa käytännönläheisemmin jo lukion aikana, ja valmistautua jatko-opintoihin korkeakouluissa. Linjojen tarjoamat erikois- ja teemaopintojaksot sopivat siis aivan erinomaisesti myös tavanomaiselle yleislinjan opiskelijalle tukemaan ja syventämään opintoja. Suorittamalla koko linjaopinnoista muodostuvan kokonaisuuden saa tietenkin parhaan kokonaiskuvan ja varmistaa mahdollisimman laaja-alaisen osaamisen näillä mielenkiintoisilla aloilla!

Lukiodiplomit

Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

Ajokortti

Merikarvian lukiossa opiskelijalla on jopa mahdollisuus suorittaa B-ajokortti maksutta osana lukio-opintoja!

Opintoretket

Lukiolta järjestetään vuosittain opintoretkiä, niissä suunnataan usein esimerkiksi Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle,  Poriin tai Vaasaan.

Kuukauden vieras ja muuta kulttuuritarjontaa

Lukiossa vierailee lukuvuoden mittaan “kuukauden vieraina” esiintyjiä, tiede-, yritys-, tai kulttuurivieraita ja luennoitsijoita.

Kansainvälisyys

Lukion yhtenä painopistealueena on kansainvälisyys. Erilaisia kansainvälisyyshankkeita on toteutettu kymmeniin eri maihin ympäri Eurooppaa sekä myös Japaniin, kaikkiaan jo yli 30 kertaa. Tavoitteenamme on, että kaikilla lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistu ainakin yhteen, mahdollisesti useampaankin kv-hankkeeseen lukio-opintojensa aikana. Olemme myös olleet aktiivisia ja avoimia yksilöllisten opiskelijavaihto-ohjelmien suhteen, ja lukiossamme on vieraillut eri lukuvuosina vaihto-opiskelijoita mm. Kanadasta, Honkongista (Kiina), Tsekistä sekä Ranskasta.

Yrittäjyys

Toinen painopistealueemme on yrittäjyys. Tarjoamme opiskelijoille kaikkiaan kolme yrittäjyyskurssia. Kursseilla perehdytään niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin yrittäjyyteen.

Etäopiskelu

Olemme mukana Satalukiot-verkostossa, sekä teemme yhteistyötä myös Tutorhousen kanssa tarjotaksemme opiskelijoillemme mahdollisimman laajan kieliopintojen valikoiman. Meillä onkin säännöllisesti ollut niin ranskan, espanjan kuin japanin kielenkin opiskelijoita, vaikka lukiossamme ei omaa näiden aineiden opettajaa tällä hetkellä olekaan. Opetus ja muukin työskentely tapahtuu näillä opintojaksoilla etänä ja onnistuu kieliopinnoissa kokemustemme mukaan hienosti niinkin, vaikka omasta lukiostamme opintojaksolle osallistuikisin esim. vain yksi opiskelija!

Oppitunnit

Lukiossa on 75 minuutin oppitunnit, kuten kaikissa Satalukiot -verkoston oppilaitoksissa.