Lukion esittely

Opiskelijat ja oppilaskunta

Koulussamme on noin 60 opiskelijaa, jotka tulevat Merikarvian lisäksi Siikaisista, Isojoelta ja Ahlaisista. Oppilaskunta tekee aktiivisesti yhteistyötä koulun opettajien kanssa ja järjestää erilaisia virkistystilaisuuksia ja -matkoja opiskelijoille. Oppilaskunnalla ja opiskelijoilla on käytössään omat viihtyisät tilat.

Opetusvälineet

Lukion tilat on varustettu nykyaikaisilla opiskeluvälineillä, kuten tietokoneilla, dokumenttikameroilla ja dataprojektoreilla. Tavoitteena on hankkia luokkiin myös älytaulut.

Kannettava tietokone

Jokainen lukion aloittava opiskelija saa käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen.

Pienet opetusryhmät

Opetusryhmiemme koot ovat pienet, mikä on opiskelun kannalta erittäin suuri etu.

Matkakulut

Merikarvian kunta osallistuu lukio-opiskelijoiden matkakuluihin.

Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Lukiossamme panostetaan voimakkaasti opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Koska koulumme on pieni, tunnemme hyvin kaikki oppilaat ja siten pystymme paneutumaan heidän opiskelunsa tukemiseen aivan eri tavalla kun on mahdollista suuressa yksikössä.

Lukiodiplomit

Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

Opintoretket

Lukio tekee vuosittain useita opintoretkiä esimerkiksi Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Poriin.

Kuukauden vieras ja muuta kulttuuritarjontaa

Lukiossa vierailee esiintyjiä ja luennoitsijoita säännöllisesti ”kuukauden vieraina”.

Kansainvälisyys

Lukion yhtenä painopistealueena on kansainvälisyys. Erilaisia kansainvälisyyshankkeita on toteutettu kymmeniin eri maihin ympäri Eurooppaa, kaikkiaan jo yli 30 kertaa. Kaikilla lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua hankkeisiin.

Yrittäjyys

Toinen painopistealueemme on yrittäjyys. Tarjoamme opiskelijoille kaikkiaan kolme yrittäjyyskurssia. Kursseilla perehdytään niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin yrittäjyyteen.

Etäopiskelu

Olemme mukana Satalukiot -verkostossa, joka mahdollistaa muiden oppilaitosten opetustarjontaan osallistumisen videosillan tai verkon välittämänä etäopiskeluna. Satalukiot -verkoston oppilaitokset ovat yhtenäistäneet työtapoja ja -järjestyksiä opiskelijoille sopiviksi.

Oppitunnit

Lukiossa on 75 minuutin oppitunnit, kuten kaikissa Satalukiot -verkoston oppilaitoksissa.