Lukion historiaa

Tämän koulun ensimmäiset ylioppilaat saivat valkolakkinsa v. 1961. Monelle Merikarvialaiselle on jäänyt tästä opinahjosta niin lämmin kipinä sydämeen, että he perustivat toimikunnan vaalimaan vanhan koulurakennuksen kuntoa. Toimikunta keräsi varoja erilaisilla tempauksilla ja varat käytettiin koulun kunnostamiseen. Toimikunnan jäseninä olivat Pasi Koski, Pirjo Kuuskeri, Paula Nygĺrd, Annikki Harju ja Jorma Peltoniemi. Näistä vain osa on aikoinaan käynyt tätä koulua, mutta rakennusta pidettiin ryhdikkäänä ja kauniina, joten sen hyväksi päätettiin toimia. Tämä toimikunta mm. lahjoitti kunnalle 50.000 markan sekin, jolla rakennuksen maalaustyö voitiin aloittaa. Koulurakennuksen tiloissa toimi sittemmin kansalaisopiston piirejä, ja lukio käytti tilavaa juhlasalia ylioppilaskirjoitusten pitopaikkana. Tämä entinen opinahjo myytiin joulukuussa 2006, joten lukion toiminta siinä on nykyään kokonaan päättynyt.

Leila Säynäjärvi, FK rehtori 1941-1974

Merikarvian keskikoulu aloitti vuonna 1920. Kaikkia poikia tai tyttöjä ei lähetetty paikallisen yksityisen keskikoulun, vaan he kävivät kansakoulun. Oppilaat pyrkivät keskikouluun neljän – viiden vuoden kansakoulu-opiskelun jälkeen. Pääsykokeilla mitattiin oppilaiden kykyä ja motivaatiota opiskeluun. Vanhempien täytyi maksaa kaikki opiskelusta koituvat kulut; lukukausimaksut, oppikirjat ja ateriat sekä matkat. Useat oppilaat asuivat vuokralla, koska matkat olivat pitkät ja kulkuyhteydet huonot.

Merikarvian keskikoulu oli yksityinen koulu, jonka toiminnasta, kustannuksista ja tukitoimista vastasi koulun johtokunta. Taloudellinen tuki yhteiskunnalta oli vähäistä, joten paikallinen keskikoulu tarvitsi taloudellista apua kunnalta ja yksityisiltä henkilöiltä, jotka muodostivat koulun kannatusyhdistyksen, joka järjesti tilaisuuksia ja keräyksiä varojen hankkimiseksi. Keskikoulu sai taloudellista tukea myös valtiolta, vaikka valtionosuuksia ei aina saatu anottua määrää tai ei lainkaan.

Vuonna 1958 tehtiin merkittävä muutos keskikoulun historiassa: Suomen valtioneuvosto myönsi keskikoululle oikeuden laajentaa oppisuunnitelmaa kolmella vuodella, täten viisivuotinen keskikoulu muuttui kahdeksanvuotiseksi yhteiskouluksi, jossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon ja siten saavuttaa korkeakoulukelpoisuuden.

Kauko Välimaa, Liik rehtori 1974-1994

Ensimmäiset oppilaat Merikarvian yhteiskoulusta saivat mustavalkoiset ylioppilaslakkinsa ja ylioppilastodistuksensa vuonna 1961. 1970-luvulla tuli voimaan uusi koululaki, jonka mukaan alle 17-vuotiaat ovat oppivelvollisia ja entinen kansakoulu ja oppikoulun viisi ensimmäistä luokkaa sulautettiin uudeksi yhdeksänvuotiseksi peruskouluksi. Peruskoulun ylläpidosta vastaa yhteiskunta, siis kunta ja valtio yhdessä. Merikarvian kunta otti vanhan yhteiskoulun varoineen ja velkoineen omistukseensa vuonna 1972. Viimeiset kolme vuotta vanha lukio pysyi yksityisenä vuoteen 1976 asti, kunnes Merikarvian kunta otti senkin haltuunsa.

Vuonna 1982 lukion koulutusjärjestelmä uusittiin, lukion opetussuunnitelmaan tuli enemmän valinnaisuutta.

Vuonna 1987 valmistui uusi yläasteen rakennus ja vuotta myöhemmin tilat lukiolle.

Kaija Tiainen-Anttila, FT rehtori 1994-2002

Syksyllä 1995 lukion koulutusjärjestelmää uusittiin jälleen vastaamaan nykyisiä toisen asteen koulutuksen tarpeita. Siirryttiin kurssimuotoiseen lukioon. Opetussuunnitelman tarkoitus on motivoida oppilaita opiskelemaan persoonallisen rytminsä ja taipumustensa mukaisesti. Ei ole enää lukioluokkia 1. 2. ja 3. vaan eri vuosina opintonsa aloittaneita opiskelijoita voi olla samoilla kursseilla. Lisäksi kouluvuosi jaettiin kuuteen jaksoon. Jokaisen jakson aikana oppilas voi opiskella 4 – 6 kurssia eri aineissa, jotka ovat joko pakollisia tai valinnaisia. Lukiossa on kaikille pakolliset kurssit, kuitenkin niin, että tason voi valita esim. matematiikassa, yleinen tai laaja. Pakollisten kurssien lisäksi melkein kaikissa oppiaineissa on syventäviä kursseja, jotka voi valita suuntautumisensa mukaan. Jotkut aineet ovat kokonaan valinnaisia, lisäksi on koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Pasi Koski, FK rehtori 2002 – 2022

Verkko-opetus ja -opiskelu on ollut käytössä jo vuosien ajan ja sen kehittäminen on muun ohessa tärkeällä sijalla. Lukiomme painottaa opetuksessaan kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Lukiollemme on luontevaa muun työn ohella lukuisat projektit ja jatkuva yhteydenpito ulkomaille ja sieltä tänne. Tällä hetkellä ystävyyskoulunamme on mm.I Bela Gimna´zium Unkarista. Lähes jokainen lukiomme oppilas on osallistunut oppilasvaihtoon ulkomaille tai ollut mukana lukuisissa kansainvälisissä hankkeissamme.

Koulumme kotisivuilta näet mitä koulussamme kulloinkin tapahtuu.