Ouran retkisatama Hamskerissa

Merikarvian kunnan virkistysalue Ouran saaristossa.

  • Viitoitus Ouraluodon väylältä, ohjeellinen kulkusyvyys 1,2 m
  • Nuotiopaikkoja
  • Kaksi laavua
  • Kota
  • PuuCee
  • Luontopolku