Merikarvian kunnan ostolaskudata löytyy avoindata.fi-alustalta

Tällä hetkellä kuntien ostolaskudatan julkaiseminen on vapaaehtoista. Merikarvialla tehtiin valtuustoaloite asiasta ja aineisto on nyt luettavissa Kuntaliiton suosituksen mukaisesti avoindata.fi palvelussa CSV-muodossa. Uusi aineisto julkaistaan puolivuosittain siten, että tammi- kesäkuun aineisto julkaistaan elokuussa ja heinä-joulukuun aineisto helmikuussa. Materiaalia käsittelee reskontranhoitaja ja pääkirjanpitäjä, julkaisusta vastaa hallintopäällikkö.

Aineiston muodostuksessa noudatettavat ohjeet:
– Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje, v. 2021
– standardi EN 16931, sähköisen laskun semanttinen malli
– Aura-käsikirja, automatisoitu talousraportointi
– Valtiokonttorin ohjeistus, palveluluokkien yhdistely erityisesti sote-tiedoissa

Aineiston muodostuksessa noudatettavat säädökset:
– EU:n yleinen tietosuoja-asetus
– tietosuojalaki
– julkisuuslaki
– tiedonhallintalaki
– laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta
– kirjanpitolaki, suoriteperiaate
– Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista
– Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot
– arvonlisäverolaki

Lista muodostetaan yrityksistä, ei-sotullisista henkilöistä. Ohjelmassa palveluluokkien karkeistus on huomioitu. Reskontranhoitaja/pääkirjanpitäjä käsittelee muodostunutta aineistoa ja poistaa edellä mainituista säädöksistä johtuen:
– Yksityiset elinkeinonharjoittajat eli toiminimiyrittäjät, kun toiminimi sisältää henkilön nimen
– Tuloslaskelmakirjauksista laskut jotka eivät ole ostolaskuja, kuten avustukset, lainat, eläkemaksut
– Tasetilikirjaukset (ei koske investointeja, ne julkaistaan)
– Liikesalaisuuksia sisältävät ostolaskut
– Tilit, joita suojaa henkilötietolaki.
– Palveluluokka 3456 kuraattori- ja psykologipalvelut
– Tietosuojakysymykset käydään läpi yhteistyössä tietosuojavastaavan kanssa.
– Lisäksi Merikarvian kunnan tilinumerot on muutettu vastaamaan Aura-käsikirjan tilivaatimuksia.
– Poistettavista toimittajista, yms. tiedoista ylläpidetään listaa, jota täydennetään uusilla tiedoilla tarpeen mukaan. Tietoa säilytetään kunnan palvelimella. (Rekisteriseloste)