Asiakkaan/potilaan/läheisen hoidon vaaratilanneilmoitus

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada oikea hoito tai palvelu oikeaan aikaan turvallisesti ja vaikuttavasti. Vaaratilanne on tapahtuma, joka vaarantaa asiakkaan tai potilaan turvallisuuden ja voi aiheuttaa tai aiheuttaa asiakkaalle tai potilaalle haittaa. Satakunnan hyvinvointialueen asiakkailla, potilailla ja läheisillä on mahdollisuus tehdä sata.fi -verkkosivujen kautta ilmoitus vaaratilanteista. Ilmoitukset käsittelee asiakas- ja vaaratilanteesta vastaava henkilö.

Linkki vahinkoilmoituksen tekemiseen:  https://www2.awanic.fi/haipro/250/potilasilmoitus/?orgid=1681

Edunvalvonta.

Itselleen voi saada edunvalvojan, jos huomaa oman tilanteensa heikentyneen niin, että edunvalvojan tuki ja apu on tarpeen.

Edunvalvojana voi toimia esim. joku luotettava läheinen, joka antaa tehtävään suostumuksensa ja joka katsotaan tehtävään sopivaksi. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa tehtäviä työnsä puolesta.

Edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita, kuten laskujen maksua ja viranomaisasioita. Hän varmistaa, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen ja että päämiehelle jää rahaa myös omaan käyttöön. Edunvalvoja toimii kaikissa tapauksissa vain ja ainoastaan päämiehensä parhaaksi.

Digi- ja väestötietovirasto neuvoo ja ohjaa kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Se myös valvoo edunvalvojien toimintaa. Edunvalvojaa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus maistraatille.

Merikarvialla yleisenä edunvalvojana toimii Erja Salo.

Erja Salo

Edunvalvoja

Puhelin

044 5512 162