Ikäihmisten palvelut

Merikarvia kuuluu Satakunnan hyvinvointialue yhteen (1) (ent. Posa + Merikarvia), joka vastaa palveluista:

Merikarvian terveysasema, tehostettu palveluasuminen Kiilarinne ja Merikarvian kotihoito sekä palvelu- ja asiakasohjaus.

Kotihoidon esihenkilö: Johanna Jokimäki p. 0403555734

Kiilarinteen esihenkilöt Eija Kaukosalmi ja Sirpa Heilä (myös Metsätähti)

Kotona asumisen palvelut

kts. Kotona asumisen tukipalvelut – Satakunnanhyvinvointialue

Iäkkäiden palveluiden asiakasohjaus toimii puhelimitse: 044 701 0328 MA-PE KLO 8.30 -15.30

tai  (suositeltava) sähköpostitse: asiakasohjaus@sata.fi  

Asiakasohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa varhaisen tuen palveluista, kotihoidosta, kotiin saatavista tukipalveluista ja asumispalveluista. Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen.

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajien tehtävänä on selvittää ikäihmisten palvelutarpeita ja auttaa palveluiden järjestämisessä:
•    kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus
•    tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut)
•    ympärivuorokautisen hoidon palvelutarpeen arvioinnit sekä hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päivätoimintaan
•    hoitoneuvottelut
•    sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen
•    iäkkäiden kriisitilanteissa

Ikäpisteeltä ja alueellisen palveluohjauksen kautta saa:

  • maksutonta palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen
  • yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen, mm. erilaisten palveluiden ja etuuksien/tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä
  • tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, kolmannen sektorin järjestämistä palveluista, apuvälineistä ja teknologianratkaisuista, joilla kotona asumista turvataan ja tuetaan
  • muistineuvontaa ja -ohjausta sekä muistitestejä yli 65-vuotiaille (ajanvarauksella)

Ikäpiste ja seniorineuvola

Ikäpiste tarjoaa neuvontapalveluita, jotka on suunnattu erityisesti ikääntyville ja heidän läheisilleen.

Ikäpisteen neuvontapalvelusta saat:

  • yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen
  • apua palveluiden ja etuuksien hakemiseen sekä hakemusten täyttämiseen – tarvittaessa kotikäyntinä
  • tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen
  • laaja-alaista neuvontaa ikäihmisille tarkoitetuista palveluista kuten harrastus- ja virkistystoiminnasta, teknologiaratkaisuista ja apuvälineistä
  • tukea omien voimavarojen esille saamiseksi ja käyttöön ottamiseksi

Ikäpisteen puhelinneuvonta vastaa puhelimeen ympäri vuorokauden. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla.

Seniorineuvola on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tukee ikäihmisten hyvinvointia, omaehtoista terveyden edistämistä ja reagoi toimintakyvyn muutoksiin varhaisen puuttumisen keinoin.

Toiminnan tavoitteena on tukea ikääntyvän ihmisen asumista ja omatoimisuutta sekä ohjata henkilö tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Seniorineuvolassa keskitytään muun muassa asiakkaan toimintakykyyn ja sen muutoksiin, liikuntaan, ravitsemukseen ja muistiin. Lisäksi tehdään tarvittaessa terveysmittauksia kuten verenpaineen, verensokerin ja hemoglobiinin mittauksia ja hoidetaan pienimuotoiset toimenpiteet, joita ovat esimerkiksi ompeleiden poisto, korvahuuhtelu tai injektion antaminen. Vaativat haavahoidot ja akuutit sairauden hoidetaan edelleen hyvinvointikeskuksissa, joissa on mahdollisuus lääkärin konsultaatioon.

Seniorineuvolan aamuvastaanotto toimii ilman ajanvarausta. Palvelut ovat maksuttomia.

Ikäpisteen ja seniorineuvolan yhteystiedot

Osoite:
Avopalvelukeskus Viikkarin Valkama,
Juhana Herttuankatu 17,
28100 Pori

Ikäpisteen ajanvaraus
puh. 044 701 9013
Ikäpisteen puhelinneuvonta vastaa ympäri vuorokauden

Ikäpisteeseen voi tulla aikaa varaamatta ma-pe kello 9.00-11.00, muina aikoina Ikäpiste palvelee ajanvarauksella.

Seniorineuvolan ajanvaraus
Puh. 044 701 0809

Seniorineuvolan aamuvastaanotto toimii ilman ajanvarausta ma-pe klo 8.15-11.00.

Lisätietoja:

Huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä
Veteraanien neuvonta
Vanhusneuvosto
Veteraaniasian neuvottelukunta
Esite seniorineuvola & ikäpiste

Lisätietoja ikäihmisten palveluista löydät Ikääntyneiden palvelut – Satakunnanhyvinvointialue