Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut toteuttavat kunnan työllisyysstrategiaa. Pääasiallinen tehtävä on nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen yhteistyössä TE-hallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa.

Kunta työllistää mm. seuraavin tavoin määrärahojen puitteissa:

  • kunnan omat kesätyöpaikat 15-18-vuotiaille
  • nuorten kesätyötuki 15-18 –vuotiaille
  • harjoittelupaikat
  • palkkatuki
  • kuntouttava työtoiminta
  • oppisopimuskoulutus
  • työkokeilu