Avoimet työpaikat

 

Huom! Mikäli sinulla on palkkatukioikeus: ota yhteyttä ja kysele vapaina olevia paikkoja:

Hallintopalvelut: hallintopäällikkö Sari Hatanpää, puh. 044 7246 301

Siivous- ja puhtauspalvelut: palvelupäällikkö Ritva Myllyviita, puh. 044 7246 392

Sivistystoimi / opetus- ja varhaiskasvatus: Johanna Tupila, puh. 044 7246 321

Tekninen toimi: tekninen johtaja Kari Pitkäranta, puh. 044 7246 342

Hyvinvointipalvelut: Eetu Aaltonen, puh. 044 7246 327

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Etsimme Merikarvialle Norkoolin päiväkotiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2022 – 31.7.2023.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ ja 75§ siirtymäsäädösten mukaisesti, vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkan opinnot 60 op tai sosionomin tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on:

1)kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai

2)kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

3) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin, jonka lisäksi on kokemusta hankekoordinaattorin tehtävistä ja / tai kokemusta varhaiserityiskasvatuksen työtehtävistä.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työaika on 38,25 h/vko. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa, huomioimme myös hakijat, joilla on kokemusta erityisyydestä.

Norkoolin päiväkoti on idyllinen kasvu- ja oppimisympäristö.
Peruskorjattu maalaistalo pihapiireineen, aittoineen ja leikkialueineen suorastaan inspiroivat lapsia monipuoliseen liikkumiseen ja leikkimiseen.
Tarjoamme sinulle ammattitaitoisen ja innostuneen työyhteisön, jossa on yhdessä tekemisen meininki!

Toivomme sinulta vahvaa pedagogista työotetta, myönteistä ja aktiivista asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata lapset aidosti.
Tervetuloa kodikkaalle Merikarvialle ja Norkoolin päiväkotiin!

Palkkaus OVTES 3.055,97 €/kk. Palkkaus toteutetaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella.
Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja – Merikarvian kunta – Kuntarekry

Kiilarinteen keskuskeittiön ravitsemistyönjohtaja

Merikarvian kunnassa on haettavana vakituinen ravitsemistyönjohtajan toimi. Toimi on Kiilarinteen keskuskeittiöllä. Toimi täytetään 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 2384,97€. Hakijalta edellytetään suurtalousesimiehen ammattitutkintoa tai muuta vastaavaa koulutusta sekä riittävää työkokemusta keittiöalalta.

Ravitsemistyönjohtaja vastaa Kiilarinteen keskuskeittiön toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Kiilarinteen keskuskeittiö on auki seitsemänä päivänä viikossa ja siellä työskentelee ravitsemistyönjohtajan lisäksi kuusi työntekijää.

Ravitsemistyönjohtajan työtehtäviin kuuluu mm. ruokatuotannon työn ohjaaminen, tilausten tekeminen, yhteydenpito sidosryhmiin, muuttuvien tilanteiden organisointi, ruokatuotantoon osallistuminen, laskujen tarkastus ja tiliöinti sekä työvuorolistojen laadinta.

Arvostamme esimieskokemusta sekä motivoitunutta, joustavaa ja itsenäistä työskentelyasennetta. Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallitsemiseen tarvitaan organisointitaitoa ja paineensietokykyä. Tehtävä edellyttää lisäksi tietotekniikan osaamista, yhteistyötaitoja, asiakaspalveluosaamista ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa.

Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimi täytetään 6 kk koeajalla.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen on toimitettava 31.8.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekryyn (www.kuntarekry.fi).

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Ritva Myllyviita, puh. 044 7246 392.

Ravitsemistyönjohtaja – Merikarvian kunta – Kuntarekry

Ruokapalvelutyöntekijän sijaisuus

Merikarvian kunnassa on haettavana määräaikainen ruokapalvelutyöntekijän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 3.10.2022-31.7.2023. Toimen työalueisiin kuuluu Norkoolin päiväkodin keittiön jakelukeittiön tehtävät sekä koulukeskuksen keskuskeittiön tehtävät. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 2034,52€.

Hakemukset toimitetaan 31.8.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekryyn (www.kuntarekry.fi).

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Ritva Myllyviita, puh. 044 7246 392

Ruokapalvelutyöntekijä – Merikarvian kunta – Kuntarekry

Laitoshuoltaja

Merikarvian kunnalla on tarjolla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia sijaisuuksia laitoshuoltajille.

Työalueina on mm. päiväkodin, koulukeskuksen, palveluasumisen yksikön, terveysaseman, kunnanviraston ja vapaa-aikakeskuksen toimitiloja. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä.

Haemme oppimishaluisia, palveluhenkisiä ja tunnollisia 18-vuotta täyttäneitä työntekijöitä määräaikaisiin laitoshuoltajan työtehtäviin. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä. Siivousalan tutkinto katsotaan eduksi, mutta huomioimme haussa myös muut hakijat.

Ilmoituksen kautta voit jättää avoimen hakemuksesi ja ilmoittaa kiinnostuksesi työskennellä laitoshuoltajana Merikarvialla.

Laitoshuoltaja – Merikarvian kunta – Kuntarekry

Ruokapalvelutyöntekijä

Merikarvian kunnalla on tarjolla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia sijaisuuksia ruokapalvelutyöntekijöille.

Työalueina ovat koulukeskuksen ja Kiilarinteen palveluasumisen yksikön keittiöt. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä.

Haemme oppimishaluisia, palveluhenkisiä ja tunnollisia 18-vuotta täyttäneitä työntekijöitä määräaikaisiin ruokapalvelutyöntekijän työtehtäviin. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä. Catering-alan perustutkinto katsotaan eduksi, mutta huomioimme haussa myös muut hakijat.

Ilmoituksen kautta voit jättää avoimen hakemuksesi ja ilmoittaa kiinnostuksesi työskennellä ruokapalvelutyöntekijänä Merikarvialla.

Ruokapalvelutyöntekijä – Merikarvian kunta – Kuntarekry