Avoimet työpaikat

 

Huom! Mikäli sinulla on palkkatukioikeus: ota yhteyttä ja kysele vapaina olevia paikkoja:

Hallintopalvelut: hallintopäällikkö Sari Hatanpää, puh. 044 7246 301

Siivous- ja puhtauspalvelut: palvelupäällikkö Ritva Myllyviita, puh. 044 7246 392

Sivistystoimi / opetus- ja varhaiskasvatus: Johanna Tupila, puh. 044 7246 321

Tekninen toimi: tekninen johtaja Kari Pitkäranta, puh. 044 7246 342

Hyvinvointipalvelut: Eetu Aaltonen, puh. 044 7246 327

 

Kiilarinteen keskuskeittiön ravitsemistyönjohtaja

Merikarvian kunnassa on haettavana vakituinen ravitsemistyönjohtajan toimi. Toimi on Kiilarinteen keskuskeittiöllä. Toimi täytetään 22.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimen tehtäväkohtainen palkka on 2338,21€. Hakijalta edellytetään suurtalousesimiehen ammattitutkintoa tai muuta vastaavaa
koulutusta sekä riittävää työkokemusta keittiöalalta.


Ravitsemistyönjohtaja vastaa Kiilarinteen keskuskeittiön toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Kiilarinteen keskuskeittiö on auki seitsemänä päivänä viikossa ja siellä työskentelee ravitsemistyönjohtajan lisäksi kuusi työntekijää. Ravitsemistyönjohtajan työtehtäviin kuuluu mm. ruokatuotannon työn ohjaaminen, tilausten tekeminen, yhteydenpito sidosryhmiin, muuttuvien tilanteiden organisointi, ruokatuotantoon osallistuminen, laskujen
tarkastus ja tiliöinti sekä työvuorolistojen laadinta. Arvostamme esimieskokemusta sekä motivoitunutta, joustavaa ja itsenäistä työskentelyasennetta.
Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallitsemiseen tarvitaan organisointitaitoa ja paineensietokykyä. Tehtävä edellyttää lisäksi tietotekniikan osaamista, yhteistyötaitoja, asiakaspalveluosaamista ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimi täytetään 6 kk koeajalla. Työnantajaksi vaihtuu 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen on toimitettava 16.5.2022 klo 15.00 mennessä Kuntarekryyn (www.kuntarekry.fi).
Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Ritva Myllyviita, puh. 044 7246 392.

Ravitsemistyönjohtaja – Merikarvian kunta – kuntarekry

 

Laitoshuoltaja

Merikarvian kunnalla on tarjolla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia sijaisuuksia laitoshuoltajille.

Työalueina on mm. päiväkodin, koulukeskuksen, palveluasumisen yksikön, terveysaseman, kunnanviraston ja vapaa-aikakeskuksen toimitiloja. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä.

Haemme oppimishaluisia, palveluhenkisiä ja tunnollisia 18-vuotta täyttäneitä työntekijöitä määräaikaisiin laitoshuoltajan työtehtäviin. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä. Siivousalan tutkinto katsotaan eduksi, mutta huomioimme haussa myös muut hakijat.

Ilmoituksen kautta voit jättää avoimen hakemuksesi ja ilmoittaa kiinnostuksesi työskennellä laitoshuoltajana Merikarvialla.

Laitoshuoltaja – Merikarvian kunta – Kuntarekry

 

Ruokapalvelutyöntekijä

Merikarvian kunnalla on tarjolla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia sijaisuuksia ruokapalvelutyöntekijöille.

Työalueina ovat koulukeskuksen ja Kiilarinteen palveluasumisen yksikön keittiöt. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä.

Haemme oppimishaluisia, palveluhenkisiä ja tunnollisia 18-vuotta täyttäneitä työntekijöitä määräaikaisiin ruokapalvelutyöntekijän työtehtäviin. Pääsääntöisesti työ on kokopäivätyötä. Catering-alan perustutkinto katsotaan eduksi, mutta huomioimme haussa myös muut hakijat.

Ilmoituksen kautta voit jättää avoimen hakemuksesi ja ilmoittaa kiinnostuksesi työskennellä ruokapalvelutyöntekijänä Merikarvialla.

Ruokapalvelutyöntekijä – Merikarvian kunta – Kuntarekry