Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

 Etsivä nuorisotyö Merikarvialla

Merikarvialla ei toimi virallista etsivää nuorisotyöntekijää, vaan tehtävää hoitaa kunnan nuoriso-ohjaaja. Nuoriso ohjaaja pyrki tavoittamaan esimerkiksi sellaisia nuoria, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa ja heidän omasta tahdostaan auttamaan heitä löytämään muita ratkaisuja miten päästä eteenpäin heidän tavoitteissaan tulevaisuuden suhteen. Nuoriso-ohjaaja voi esimerkiksi etsiä uusia mahdollisia opiskelupaikkoja nuoren kanssa tai avustaa tarvittaessa täyttämään toimeentulo hakemuksia. Etsivä nuorisotyöpalvelut ovat aina nuorelle täysin vapaaehtoisia.

Nuoriso-ohjaaja lisäksi tavoittaa kaikki kunnan kutsuntaikäiset pojat (mahdollisesti myös tyttöjä) kutsuntojen aikalisäpisteellä, jossa pohditaan yhdessä nuoren kanssa mitä aikoo tehdä ennen armeijaan tai siviilipalvelukseen astumista ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat palveluksen jälkeen.

Nuori voi ottaa itse yhteyttä milloin vain nuoriso-ohjaajaan, jos hän kokee tarvitsevansa tukea, vinkkejä tai kuuntelijaa.

Sini-Maaria

Etsivä nuorisotyöntekijä

Puhelin

0447246331

Sähköposti

sini-maaria.rojas@merikarvia.fi

Enni Aaltonen

Nuoriso-ohjaaja

Puhelin

044 7246 330

Sähköposti

enni.aaltonen@merikarvia.fi