Hyvinvointipalvelut

On ilo liikkua Merikarvialla.

Merikarvian kunnan kuntastrategiassa vuosille 2021-2025 halutaan taata palvelut vauvasta vaariin. Kaikille kuntalaisille halutaan tarjota mahdollisuus harrastaa ja kehittää itseään ja osaamistaan. Lisäksi kuntalaisia halutaan rohkaista yhteisöllisyyteen: kohtaamaan toisiaan ja osallistumaan kunnan toimintaan tapahtumien, palautteen ja yhdistys- ja opistotoiminnan kautta.

Kuntalaisten hyvinvointi on monen asian summa: hyvinvointiin liittyvät kunnan toiminnoista koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, vesihuolto, liikennejärjestelyt ja ympäristön tila. Kunnan kumppaneina hyvinvoinnin lisäämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, yritykset, järjestöt ja seurakunnat.