Ikäihmiset ja erityisryhmät

Ikääntyneen väestön sekä erityisryhmien hyvinvointia Merikarvialla lisää vireä kansalaisopisto ja kulttuuritoiminta sekä monet eri yhdistykset ja yhteisöt. Kansalaisopiston kursseille osallistuneista jopa puolet on yli 60-vuotiaita. Eläkeläisryhmät toimivat aktiivisesti ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa tukevat kunnan monet liikunta -ryhmät sekä Rysän tuottamat palvelut, joita ovat mm. kuntosali ja uimahalli.

Sote- ja vammaisten palveluita tuotetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kunnan maksuttomaan palveluun kuuluu ennaltaehkäisevänä etsivä vanhustyö sekä vanhuksille suunnattujen tapahtumien tuotantoa ja ideointia.

Eetu Aaltonen

Hyvinvointipäällikkö

Puhelin

044 7246 327

Sähköposti

eetu.aaltonen@merikarvia.fi

VANHUSTYÖ

Merikarvian kunta tarjoaa ikäihmisille etsivää vanhustyötä, jonka tarkoituksena on tukea tarvelähtöisesti syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä. Tavoitteellista yksilötyötä tekemällä vahvistetaan iäkkään osallisuutta, joka parhaimmillaan vähentää yksinäisyyden tunnetta sekä tukee omaa toimintakykyä. Työtä tehdään ihmisen ehdoilla ja hänen kotipiirissään. Palvelu on maksutonta ja se mahdollistaa myös ennaltaehkäisevät kotikäynnit.

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA IKÄÄNTYNEILLE

Päivitetty 1/2024

 

Oloneuvoksentie 3, ns. kerhohuoneella tapahtuu viikoittain:

  • Joka perjantai klo 12-14 kaikille avoin SPR:n ystäväkahvila
  • Muistiluotsin muistikahvila kaikille avoin. Pääsääntöisesti kuun viimeinen tiistai klo 15.30-17

Seniori- ja eläkeläisyhdistyksillä omaa monipuolista ohjelmaa. Kts. Yhdistykset – Merikarvia

Kiilarinteellä toimii vapaaehtoisturvin ulkoilutusta ja muuta virikkeellistä toimintaa.

Kts. Liikuntapalvelut – Merikarvia sekä  kansalaisopisto, jotka järjestävät monenlaista toimintaa.