Opettajille

Tuntiopettajien Hellewissä voi seurata omien kurssien tilannetta ja käyttää sähköistä päiväkirjaa. Käyttäjätunnuksena on sähköpostiosoite. Lisätietoja Hellewin käytöstä saa kansliasta, p. 044 7246 325.

Tuntiopettajat voivat osallistua Osaavan Satakunnan järjestämiin maksuttomiin koulutuksiin.

Opettajien kannattaa tallentaa esimerkiksi Merikarvian koulukeskuksen päivystävän talonmiehen puhelinnumero (044 7246 384), että se löytyy hätätilanteissa nopeasti. Katsokaa ja tallentakaa kaikista käyttämistänne opetuspaikoista yhteyshenkilön numero tarpeen varalle.

Jos tarvitset kurssillesi jotain hankintoja, sovi niistä etukäteen joko rehtorin tai kanslistin kanssa.

Matkakustannuksia maksamme kunnallisen opetushenkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan tuntiopettajille 40 kilometriä ylittävältä osalta. Matkakulut maksetaan lyhyimmän reitin mukaan.