Yleistä yläkoulusta

Arviointi

Arvioinnissa oppilaan edistymistä yhteiskoulussa mitataan oppiaineesta annettavalla numerolla syys- ja kevätlukukauden lopussa. Käyttäytymisestä annetaan numero erikseen. Suuntaa antavat väliarvioinnit annetaan syys- ja pääsiäislomille jäädessä.

Erityisruokavaliot

Mahdollisista erityisruokavalioista on ilmoitettava keittiöön. Kysy lisää luokanvalvojaltasi.

Hammashoito

Ilmainen alle 18-vuotiaille. Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan 15 vuotta täyttäneeltä 51,40 euron sakkomaksu.

Huomautusmerkinnät

Wilma-järjestelmään merkitään poissaolojen lisäksi huomautusmerkintöinä tehtävien laiminlyönnit, oppitunnin häirinnät yms. tarkkailtavat asiat. Viidestä merkinästä määrätään kasvatuskeskusteluun. Tupakanpoltosta joutuu välittömästi rehtorin puhutteluun.

Hyppytunnit

Koulun alueelta ei saa poistua luvatta. Luvan myöntää tarvittaessa rehtori.

Jaksot

Oppiaineiden tuntimäärät vaihtelevat jaksoittain, joitain oppiaineita ei ole kaikissa jaksoissa lainkaan.

Jälki-istunnot ja kasvatuskeskustelut

Jälki-istunnot ovat poistuneet tupakanpolttotapauksia lukuun ottamatta. Istuntojen tilalle ovat tulleet kasvatuskeskustelut, joiden yhteydessä soitetaan aina kotiin. Kasvatuskeskustelussa pyritään käymään nuoren kanssa ongelmatilanne läpi siten, ettei se toistuisi. Mikäli tilanne kuitenkin toistuu, asia siirtyy rehtorille.

Kerhot

Koulussamme järjestetään vapaaehtoisia kerhoja esimerkiksi liikunnassa, musiikissa, kuvataiteessa ja ilmaisutaidossa.

Kioski

Oppilaskunta ylläpitää koulussamme kioskia. Oppilaiden tulee huolehtia kioskiostoksista aiheutuneet roskat roskakoreihin. Katso lisää etusivun kohdasta “Oppilaskunta”.

Kirjasto

Koulumme kirjasto sijaitsee toisessa kerroksessa ja on pääosin varattu opetuskäyttöön. Kirjaston avulla voit tutustua kirjastoluokitukseen ja hankkia koulutöihin lähdemateriaalia. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta voi kysyä kirjojen lainaamisesta kotiin.

Kuukauden vieraat

Koulussamme vierailee silloin tällöin kuukauden vieras. Vieraita on ollut monilta aloilta, aina ydinfyysikosta maitotyttöön!

Liikuntatunnit

Liikuntaohjelma löytyy liikuntavälinevaraston ikkunasta (opettajanhuoneen vieressä). Muista tarkistaa oikea suorituspaikka ja varmista ajoissa oikeanlainen liikuntavarustus, esim. luistimet ajoissa esiin ja luistelukuntoon. Ota mukaan jokaiselle liikuntatunnille myös peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet. Mahdollisista sairauksista tai muista poissaoloista on oltava huoltajan allekirjoituksella varustettu todistus, mielellään ennen liikuntatuntia.

Opetussuunnitelma

Merikarvian yhteiskoulun opetussuunnitelma on nähtävissä kokonaisuudessaan kohdassa “Oppiaineet”.

Opiskeluvälineet

Oppilaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hänellä on aina tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan oppitunnilla. Unohdukset vaikuttavat käytösnumeroon alentavasti. Koulun omaisuutta, mm. oppikirjoja, tulee käsitellä hellävaroen. Vahingoittuneesta tai hukkaan joutuneesta kirjasta peritään korvaus.

Oppitunnit

Oppilaat menevät odottamaan lukujärjestyksen mukaisen luokan eteen tunnin alkamista.

Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa luokanvalvojan työpuhelimeen, mikäli oppilas on poissa sairauden vuoksi. Muussa tapauksessa lupa pyydetään etukäteen luokanvalvojalta. Hän voi myöntää luvan enintään kolmeksi päiväksi. Pidemmät koulutyön keskeytykset käsittelee rehtori. Oppilaan tulee oma-aloitteisesti ottaa selville tehtävät etukäteen ao. opettajilta. Anomus poissaoloon löytyy kohdasta “Vanhemmille”-> “Poissaolot”. Perheiden lomamatkojen vuoksi oppilas ei ole oikeutettu tukiopetukseen.

Puhelimet ja muut elektroniset laitteet

Oppilaiden puhelimet tulee olla suljettuina oppituntien aikana. Opettajilla on velvollisuus pitää virkapuhelimet avoinna.

Ruokailu ja ruokajärjestäjät

Kouluruokalamme nimi on Kapyysi. Voimassa oleva ruokalista on ruokalan oven vieressä. 8.-luokkalaiset avustavat ruokalassa astioiden palautuksessa kiertävän listan mukaan. Ruokajärjestäjät ja oppilaskunnan kioskimyyjät pääsevät syömään 10 min aikaisemmin.

Siivous

Koulun tilat siivotaan ns. päiväsiivouksena, eli laitoshuoltajat ovat koulupäivänä läsnä. Laitoshuoltajat vaihtavat siivousalueita kuukausittain. Tietyn puhtaustason avulla turvataan oppilaille ja opettajille miellyttävät ja turvalliset olosuhteet työskennellä.

Säilytyslokerot

Oppilailla on mahdollisuus saada käyttöönsä koulun käytävältä säilytyslokero. Avaimen saa kuittausta vastaan luokanvalvojalta. Kadonneesta avaimesta veloitetaan 7 euroa.

Taksvärkki

Taksvärkkipäivää vietetään syksyisin. Avustuskohteet valitaan vuosittain.

TET-jaksot

Työelämään tutustumisjaksot järjestetään kahdeksannen luokan keväällä ja yhdeksännen luokan syksyllä.

Vanhempainillat

Jokaisella vuosiluokalla järjestetään vähintään yksi vanhempainilta. Kutsut lähetetään koteihin erikseen.

Välitunnit

Välitunnit kestävät 15 minuuttia, ja niiden tarkoituksena on virkistää ja rytmittää koulupäivää. Oppilaiden tulee mennä välitunnille viivyttelemättä, ja pysyä koulun alueella. Vain yli 15 asteen pakkasella saa olla sisällä.