Yläkoulun esittely

Koulumme on ainoa Merikarvian kunnan perusopetuksen koulu vuosiluokille 7 – 9. Koulukeskuksessa toimivat myös alakoulu ja Merikarvian lukio. Edellä mainituilla oppilaitoksilla on useita yhteisiä opettajia, jopa niin, että sama opettaja työskentelee kaikissa kolmessa koulussa. Yhteistyö on näin tiivistä ja tehokasta.

Yhteistyökumppanit

Lukuisat palvelut ja yhteistyökumppanit ovat aivan vieressä. Näistä mainittakoon kunnan kirjasto ja kulttuuritoimi, sivistystoimi, useat museot, paloasema ja kaksi urheilukenttää. Kivenheiton päässä sijaitsee monipuolinen vapaa-aikakeskus Rysä, joka tarjoa erinomaiset olosuhteet päättötilaisuuksien, muiden tapahtumien sekä liikuntatuntien järjestämiseksi. Rysän läheisyydessä ovat lisäksi jääkiekkokaukalo ja valaistu pururata talviliikuntalajien harjoittamista varten. Läheiset metsät tarjoavat hyvät suunnistusmahdollisuudet.

Koulutyön painopistealueet

Koulussa pyrimme siihen, että oppilas saa käydä koulua rauhassa, turvallisesti ja riittävästi tukea saaden, jotta hänellä olisi hyvät edellytykset 9. luokan jälkeiseen jatko-opiskeluun. Vuosiluokilla 7 – 9 painotamme äidinkieltä ja kirjallisuutta, kotimaista kulttuuria, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Koulun arvot

Yhteisömme korostaa myönteisyyttä, rehellisyyttä, suvaitsevaisuutta ja vastuuntuntoa.