Lukion ryhmänohjaus

Ryhmänohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat lukio-opiskeluun, seurata ja tukea opiskelijan etenemistä opintojen aikana, sekä tiedottaa hänelle koulun toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Ryhmänohjaustunti tai -vartti järjestetään joka jaksossa. Tunnin aikana tarkistetaan kunkin opiskelijan kurssivalinnat alkavalle jaksolle ja laaditaan lukujärjestys. Ryhmänohjaustunnilla opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta päättyneestä jaksosta ja kysyä alkavasta jaksosta. Myös koulukuljetusasiat käsitellään ryhmänohjaajan avustuksella.

Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintomenestystä ja neuvoo opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa. Ryhmänohjaaja tekee yhteistyötä opinto-ohjaajan, aineenopettajien ja erityisopettajan kanssa. Hän toimii myös linkkinä kodin ja koulun välillä.

Ohjausryhmät määräytyvät lukion aloitusvuoden mukaan.

Ohjausryhmät ja ryhmänohjaajat

21:1 Anne Monnonen, 044 7246496
21:2 Jani Helenius, 044 7246474
22:1 Anne-Mari Varheensalo, 044 7246491
22:2 Hermanni Kekki, 044 7246475
23:1 Säde Vuorela, 044 7246493
23:2 Fanni Sivula, 044 7246477

Ryhmänohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edumerikarvia.fi