Tapio 3 asemakaavan muutos (ehdotus)

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaan ilmoitetaan kaavaehdotuksesta tiloja Tattuu 484-401-4-49, Sydänkäpy 484-401-4-240, 484-401-229, 484-401-230, 484-401-237, 484-401-238 ja vesialuetta koskevan asemakaavan muuttamista (Tapion asemakaavan muutos).

Merikarvian kunnan verkkosivuilla www.merikarvia.fi on julkisesti nähtävänä 6.5.2021 alkaen 7.6.2021 saakka asemakaavan muuttamista koskeva kaava-aineisto.

Asemakaava-alue sijaitsee Merikarvian keskustan eteläosassa Tapionviikin ranta-alueella Tapion alueella, Tapiontien eteläpuolella.

Osallisilla ja muilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja esittää muistutuksensa nähtävänäoloaikana. Osoite: kunnanvirasto, Kauppatie 40, 29900 Merikarvia tai kirjaamo@merikarvia.fi.

Yhteyshenkilöt: arkkitehti Ilmari Mattila, p. 044 0839 811 ja rakennustarkastaja Aarne Muurinen, p. 044 7246 344.

Merikarvialla 26.4.2021

kunnanhallitus

kaava-aineisto:

Kaavaselostus

Lausunnot ja niihin vastineet

Kartta

Määräykset