Koulukuljetusasiat

Perusopetuslain 32 §:n mukaan esikoulussa ja perusopetuksessa oleva oppilas on oikeutettu koulumatkan pituuden perusteella maksuttomaan koulukuljetukseen tai vaihtoehtoisesti kuljetustukeen, mikäli hänen koulumatkansa on pidempi kuin viisi kilometriä.

Merikarvian kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaan Merikarvian kunnassa maksuton koulukuljetus järjestetään esikoulun ja peruskoulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, mikäli heidän koulumatkansa pituus on yli kolme kilometriä.

Hakemus on tehtävä erikseen esikoulun, alakoulun (luokat 1.-6.) ja yläkoulun (luokat 7.-9.) suorittamisen ajaksi. Koulukuljetushakemus tehdään Wilman kautta.