Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat

Merikarvian peruskouluissa noudatetaan voimassaolevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön vuosiluokkien 1.–6. osalta 1.8.2016 ja vuosiluokkien 7.–9. osalta porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Suunnitelmassa on paikallisia painotuksia. Merikarvialla korostetaan paikallisuutta ja yrittäjyyttä.

Opetussuunnitelmia päivitetään niin valtakunnallisesti kuin kuntatasolla tarpeen mukaan. Arviointia on uusittu valtakunnallisesti ja paikallisesti viimeksi syksyllä 2020.