Koronatiedote 6.8.2021 – Rokotus on tehokas suoja, SUOSITTELEMME KAIKILLE

Koronaviruksen leviäminen estetään tehokkaimmin rokottautumalla, kontakteja vähentämällä, hyvällä käsihygienialla, oikealla yskimistekniikalla, kasvomaskeja käyttämällä ja turvavälit muistamalla.

Vahva maskisuositus

Suosittelemme maskin käyttöä seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 -vuotiaille henkilöille

  • Aina joukkoliikenteessä
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset kuudesluokkalaisista alkaen
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus.
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
  • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
  • Katso tarkemmin THL ohjeistus: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille
  • Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus: Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

Jaamme sosiaalisin perustein maskeja Merikarvian terveysasemalla arkisin klo 8.00 – 12.00

Varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio

Varhaiskasvatus jatkuu päiväkodilla normaalisti. Esiopetus, peruskoulu ja lukio aloittavat uuden lukuvuoden suunnitellusti lähiopetuksena. Kaikissa opetustilanteissa suosittelemme vahvasti maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen. Myös koulukuljetuksissa suosittelemme vahvasti maskin käyttöä.

Julkiset vapaa-ajan tilat avoinna koronasuositukset huomioiden

Uimahalli

Aukioloajat 9. – 29.8.2021 (La ja su suljettu)

Ma –Ti klo 15.00 – 21.00   Ke klo 6.00 – 9.00 ja 15.00 – 21.00

To klo 13.00 – 21.00           Pe klo 6.00 – 9.00 ja 15.00 – 21.00

Kuntosali on auki vapaa-aikakeskuksen aukioloaikoina.

Kirjasto on auki normaalisti ma-ti klo 10-18, ke-to klo 10-15 ja pe klo 9-15.

Jäähalli on aloittanut toimintansa ja vuoroja voi varata, p. 044 7246 444.

Kansalaisopiston toiminta jatkuu normaalisti lähiopetuksena. Tietoa kursseista löytyy Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston verkkosivuilta ja Merikarvia-lehdestä.

Galleria Vanhassa Savussa järjestettävät kulttuuritapahtumat jatkuvat normaalisti

Perjantaitori on avoinna normaalisti

Mahdollistamme  edelleen etäosallistumisen palavereihin ja etätyötä suositellaan.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnassa suositellaan välttämään lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan sekä suosimaan ulkotiloja. Lisäksi toiminnan järjestäjien on seurattava Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suosituksia.

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”

Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään

Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia

Ohje tapahtumajärjestäjille – yleisötilaisuuden järjestäminen, malli terveysturvallisuussuunnitelman laatimista varten

Satakunnan Sairaanhoitopiiri on julkaissut ohjeen tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten mukaisesti ja että määräyksiä sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti. Suunnitelman voi laatia vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi tehdä oman, samat ydinasiat sisältävän vapaamuotoisen suunnitelman.

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi – lomake löytyy tästä linkistä.

Lounais-Suomen AVI:n määräykset koskien yleisötilaisuuksia

Yli 10 henkilön tilaisuuksia sisätiloissa voi järjestää vain, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta ja lähikontakti osallistujien välillä pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Yli 50 henkilön tilaisuuksia ulkotiloissa voi järjestää vain, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta ja fyysinen kontakti osallistujien välillä pystytään tosiasiallisesti välttämään.

AVI:n sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Suositus tarpeettoman matkustamisen rajoittamisesta

Suosittelemme ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa. Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Siksi kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos matkustat EU- ja Schengen-alueelle ja maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

Suosittelemme edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista Suomen hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

Lisätietoa täältä

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

Hakeudu testiin, vaikka oireesi ovatkin lieviä

Koronatestiin on hakeuduttava heti lievienkin oireiden ilmaannuttua. Koronaneuvonta palvelee, p. 02 623 4333 (joka päivä klo 8-16). Siellä tehdään hoitotarpeen arviointi ja pääset tarvittaessa Poriin testiin tai infektiovastaanotolle (os. Maantiekatu 31). Oirearvion voi tehdä myös netissä osoitteessa www.omaolo.fi.

Rokotukset

Rokotusohjelma jatkuu edelleen ja kannustamme kaikkia osallistumaan siihen.

Lisätietoja Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän ohjeista löytyy tästä linkistä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset 31.7 – 15.8.2021.